Greutter Antal sírjának védetté nyilvánítása

 

 

 

Miskolc kulturális emlékezetét bővítve, a leszármazottak kérelmére 2022. április 28-i ülésén Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Greutter Antal sírját védelem alá helyezte. A Közgyűlés döntését szakértői testület alapozta meg, amelyet Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere felkérésére a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Levéltár, a Herman Ottó Múzeum, a Miskolc Mindszent Római Katolikus Plébánia, és a DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. képviselői alkottak. Az általuk nyújtott szakvélemények egyöntetűen támogatták a síremlék védetté nyilvánításának javaslatát.

 

A Greutter család Miskolchoz kötődő legkorábbi tagja, Greutter Antal 1814-ben a felső-ausztriai Welsben született, 1846 körül művezetőként került a Diósgyőri Papírgyárba. Szerepe ezt követően rendkívül jelentőssé vált, hiszen később igazgatója, főrészvényese és társtulajdonosa lett a gyárnak. Működése alatt fejlődött a papírgyár modern üzemmé, amelyet nagyban segített az 1871-től a gyárat megvásárolt Kolba család is. 1876-ban Greutter Antal már a gyár cégjegyzésre jogosult vezetője volt, aki maga is a papírgyárban lakott családjával. Vezetésével tértek át a gépi papírgyártásra, lett országosan meghatározó a „Diósgyőri papíros Gyár”. Több mint három évtizedes papírgyári működése után 1878-ban részvényeit eladta, minden bizonnyal az ebből kapott összeg lehetett az alapja a család jelentős miskolci ingatlan ügyleteinek. A család a XIX. század végén több ingatlannal is rendelkezett. A családfő Greutter Antal 1891-ben hunyt el, a mindszenti temetőben helyezték örök nyugalomra. Leszármazottjai (elsősorban fiai, Antal és József), akik bár nem édesapjuk szakmai útját követték, szintén Miskolc város köztiszteletben álló polgárai voltak.