Tájékoztató a 2021/2022. tanév nyári szünidei gyermekétkeztetésről

 

 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

 

Fentiekre tekintettel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021/2022. tanévben, a nyári szünidei gyermekétkeztetést – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – 2022. június 16. napjától 2022. augusztus 15. napjáig, összesen: 43 munkanapon biztosítja az alábbi kiosztási helyszíneken:

 

  1. Belvárosi Konyha (volt központi leánykollégium) 3525 Miskolc, Palóczy u. 1.
  2. Könyves Kálmán Általános Iskola 3534 Miskolc, Könyves K. u. 2.
  3. Petőfi Sándor Fiúkollégium 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 33.
  4. Széchenyi István Általános Iskola 3524 Miskolc, Hajós A. u. 5.

 

Az étkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozat nyomtatvány és a tájékoztató levél a hatályos jogszabálynak megfelelően, a jogosultak részére 2022. május 15. napjáig postázásra került. Amennyiben azt valamilyen oknál fogva mégsem kapják kézhez, vagy a jogosultság ezután keletkezett, a nyilatkozat nyomtatvány a Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának ügyfélszolgálatán – 3530 Miskolc, Petőfi u. 39. szám – elérhető.

A nyilatkozatok kitöltéséhez segítséget a család és gyermekjóléti szolgálattól kérhetnek a 46/562-276-os telefonszám hívásával, vagy személyesen a Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályának (továbbiakban: Szociális és Köznevelési Osztály) ügyfélszolgálatán (3530 Miskolc, Petőfi u. 39.).

Felhívjuk a szülők/törvényes képviselők figyelmét arra, hogy a kitöltött nyilatkozatot (nyilatkozatokat) postai úton a Szociális és Köznevelési Osztályra, elektronikus úton a szoc@miskolc.hu e-mail címre, vagy személyesen a Szociális és Köznevelési Osztály ügyfélszolgálatára juttathatják vissza.

 

A nyilatkozatok a nyári szünidő alatt is folyamatosan, de legkésőbb 2022. augusztus 11. napjáig benyújthatóak.