Intézményvezetői értekezlet Igriciben  –  Kislászló Csaba polgármester köszöntette a meghívottakat

Minden hónapban más és más helyszínen, különböző intézményekben rendezi meg a Mezőkövesdi Tankerületi Központ soron következő intézményvezetői értekezletét. November hónapban Igrici adott otthont az eseménynek.

 

Igrici, Borsod-Abaúj-Zemplén megye dél borsodi részének egyik kistelepülése. Valamivel többen, mint 1200-an lakják. Az ide tévedt idegent kellemes látvány fogadja. Tiszta, rendezett utcák, felújított vagy újonnan épült intézmények, barátságos emberek. Tavasszal és nyáron virágba borulnak a terek, az utcák és a lakók kertjei. Látni a fejlődést, látni, hogy Kislászló Csaba polgármester úr nagy odafigyeléssel, határozottan irányítja a települését. Igrici egy élhető falu. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ itt rendezte meg 2017.november 14-én, kedden, soron következő intézményvezetői értekezletét, ahol először is polgármester úr röviden bemutatta a települést

. Ezek után Tenczelné Tompa Ilona az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője adott rövid tájékoztatást az iskola életéről, mindennapjairól: „Az iskola épülete 2009-ben lett teljes körűen felújítva. 8 tanterem, tornaterem és egy informatikai terem várja nap, mint nap a gyerekeket. Az épület padlástere is beépíthető, amit a most elnyert EFOP-os pályázattal remélhetőleg meg is tudnak valósítani.  119 tanulója van ebben az évben az intézménynek, amelynek 40 százaléka hátrányos illetve halmozottan hátrányos. Művészetoktatás is folyik az iskolában. 19 gyereket tanítunk zongorázni. Nagyon sok rendezvényt is szervezünk az intézményben. Mikulás, farsang, ballagás, adventi forgatagnak nevezett játszóház, kézműves foglalkozások.  Húsvét előtt hasonló lehetőségek várják a gyerekeket. Ezért is igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni, kihasználni. – emelte ki mondanivalójában az intézmény vezetője, majd a gyerekek zenés műsorral kedveskedtek a vendégeknek.

Ezt követően Bozsikné Víg Marianna a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója tartotta meg beszámolóját a 2017-18-as tanév feladatairól: „Kiemelt feladataink között szerepelt az októberben megrendezett sajtó nyilvános kerekasztal beszélgetésünk sikeres lebonyolítása. Évente két, három alkalommal szeretnénk megrendezni a sajtótájékoztatót. Kiemelt feladatunk volt továbbá a tankerületi központ Fejlesztési Tervének elkészítése is. Az első félévben feladatunk még az Intézményi Alapdokumentumok érdemi felülvizsgálata is. Az évzárással kapcsolatos feladatokról is említést kell tennünk, mint például az év végi maradványok kezelése, a Kollektív Szerződések megkötése tankerületi központi szinten, vagy a bérdifferenciálás módszertanának kialakítása az intézményekben. – mondta Igazgató Asszony, majd az aktuális jogszabályi változásokkal folytatta beszámolóját.

A Klebelsberg Központ felkérésére antiszegregációs munkacsoportokat kell létrehozni, amelyért a tankerületi központban Ulrich Csaba Péterné tanügy-igazgatási referens a felelős. Kovácsné Dr. Nagy Emese, a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola intézményvetője a Miskolci Egyetemmel közösen dolgozták ki a részleteket: „Nagy kérdés volt, hogy mi kerüljön bele az antiszegregációs kézikönyvbe. Két részből állítottuk össze. Egyik része a hazai és külföldi helyzet felmérése volt, míg a másik rész egy melléklet, amely a jó gyakorlatokat tartalmazza. –emelte ki mondanivalójából Kovácsné Dr. Nagy Emese.

A délután folyamán a tankerületi központ munkatársai tartották meg rövid beszámolójukat. Ócsai Zsuzsanna a központ gazdasági igazgatója a 2018 évi költségvetés készítésének lépéseiről, a 2017 évi teljesítési adatokról, a terembérlési díjak bevételének felhasználásáról beszélt, míg Kiss Zoltánné az oktatási statisztika alapján a tanulmányi létszám figyelembevételével az intézményvezetők pótlékának felülvizsgálatról tartott rövid értékelést. Árvainé Pál Piroska a belső ellenőrzési tervről, a kockázatelemzésről mondott pár gondolatot, míg Gyöngyösi József a működtetésről, a különféle beszerzésekről és leltározási feladatokról számolt be. Vitéz Gábor Miklós szakmai igazgatóhelyettes is hozzászólt a beszámolókhoz. A kitüntetésekre való felterjesztésekről, és az Oktatási Hivatal által megküldött határozatokról tartott rövid tájékoztatást.

A szakmai beszámolók után került sor a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás megtartására. A projektmenedzserek és szakmai vezetők ismertették az elnyert módszertani pályázatok szakmai tartalmát, hogy mit milyen formában kell megvalósítani, a megvalósítás során mire kell figyelni. Többféle konstrukció is érintett volt a tájékoztatásban. Az EFOP 3.2.5 pályaorientációs pályázat, az EFOP 3.1.8 testvériskolás pályázatok, az EFOP 3.3.7 informális, nem formális módszerek pályázata és az EFOP 3.3.5 ami, 2 hetes nyári táborozásról szóló pályázat. Ezekben több iskola is részt vesz. Az EFOP 1.3.9 projektben csak egy iskola érintett, pontosabban a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, amely az iskolaközpontú helyi együttműködések támogatásáról szól – fejezték be tájékoztatásukat a résztvevő munkatársak.