Miskolcon is kezdhetnék – nem csipkelődök, csak már csipkednek a vérszívók

A fővárosban már irtják. Miskolcon  még csak fontolgatják. A vérszívól meg már csipkednek. Ezt nem csipkelődésnek szánom, csak jó lenne ha nálunk kezdenék már a szúnyogtalanítást.

A Fővárosi Önkormányzat szerződést kötött nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével a Rovért Kft.-vel a Fővárosi csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén

2018-2022 évekre tárgyban. A szerződés 2018-2022 évekre vonatkozik,

azaz 2019. évben is a Rovét Kft. végezi a Fővárosi Önkormányzat

területén a csípőszúnyog-irtást. 2019. június hónapra a csatolt

táblázat szerint végzik az irtást.

A szerződés szerinti főbb feladatok a következők:

  • elvégzi az előzetes és folyamatos entomológiai felmérést, melynek

alapján kijelöli az irtás területét, meghatározza a technológiát és

az irtások időpontját;

  • a Duna-menti ár- és zöldterületeken, szigeteken imágóirtást végez

légi úton ULV eljárással, kémiai inszekticiddel;

  • a lakóterületi gócokban, parkokban, vizes területeken az

imágóirtást földi úton ULV és melegköd-képző eljárással végzi havi

ütemezés szerint. Az ütemezés munkatervét a tárgyhót megelőző hónap

  1. napjáig a Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátja;
  • a Duna árterületének lárvatenyésző helyein biológiai lárvairtást

végez légi úton, ULV eljárással és/vagy granulátum szórással. A

kezelések pontos időpontját folyamatos entomológiai vizsgálat

alapján határozza meg;

A feladatok végrehajtásának ellenőrzését a Fővárosi Önkormányzat

végzi.