Péntektől hóügyelet – Miskolcon is
Hóügyeletet működtet 2019. november 15-e és 2020. március 
15-e között Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a
 Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közreműködésével a 
téli síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok 
megszervezéséhez kapcsolódva.

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak
 gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit a
 hóügyelet vezetőjének irányításával működő 
diszpécserszolgálat koordinálja.
 A téli útüzemeltetés gépi feladatait - a közutak síkosságmentesítő anyaggal történő szórását és a hó eltakarítását - a MIREHU Kft. végzi 6 speciális, tolólappal felszerelt szórógéppel.
Az elmúlt téli időszak tapasztalatai alapján
 szükségszerűvé válhat további munkagépek bevonása a téli
 útüzemeltetési feladatok ellátása során. 
A nagyobb havazással járó időszakokban további 8 nagy és 8 
kompakt kotró-rakodógépet tud munkába állítani a Miskolci
 Városgazda Nonprofit Kft., így szükség esetén összesen 
22 gép áll rendelkezésre.

A hóeltakarítási munkát elsődlegesen a rendőrségtől, a
 mentőktől, a katasztrófavédelemtől, valamint a Miskolc
 Városi Közlekedési Zrt. járművezetőitől beérkező
 információk alapján szervezi meg a hóügyelet
 diszpécserszolgálata.
 A munkaszervezésben elsőbbséget élveznek a nagy forgalmú,
 a közösségi közlekedéssel érintett utak és az 
autóbuszvonalak, amelyek síkosságmentesítését követően
 kerül sor a gyűjtő utakra, majd a meredek és forgalmas 
mellékutcákra és a díjköteles felszíni parkolókra.
 A közterületek és városi díjköteles parkolóhelyek kézi 
síkosságmentesítését szintén a Miskolci Városgazda Kft.
 végzi a saját állományú munkavállalói mellett a 
közmunkaprogramok keretében foglalkoztatott
 munkavállalóival és a társaság tulajdonában álló 
kisgépekkel. A munkák sorrendjének kijelölésekor 
elsőbbséget kapnak a gyalogátkelőhelyek, lépcsők, rámpák,
 valamint a villamos- és buszmegállók.

A munkavégzések során a környezetvédelmi előírásoknak
 megfelelő szóróanyagokat használnak fel, így a főutcán 
környezetbarát ásványi anyagot és homokot, Lillafüreden és
 Miskolctapolcán homokot, a város más részein - az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően - útszóró só és homok keverékét.
Novemberben összesen 130 helyszínre szállítanak ki
 síkosságmentesítéshez használt anyagokkal feltöltött
 tárolóedényeket, amelyeket elsősorban jól megközelíthető
 és forgalmas csomópontokban helyeznek el.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-magyarországi 
Regionális Központ miskolci kirendeltségének időjárás
 előjelzései ebben az évben is segítik a síkosságmentesítési
 munkára való felkészülést.

A hóügyelet diszpécserszolgálata november 15-től fogadja a
 lakossági bejelentéseket a
+36 (70) 685 2000 telefonszámon, vagy a 
hougyelet@varosgazda.hu<mailto:hougyelet@varosgazda.hu>

  email címen.


Ingatlantulajdonosok kötelezettségei a közterületek téli fenntartására vonatkozóan

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 22/1999. (VI.07.) számú rendeletének 6. § (1) bekezdése alapján "a tisztántartásra kötelezett köteles az ingatlan határvonalától vagy kerítésétől, tömbtelkes beépítés esetén az épület falsíkjától mért 10 m-es területsávot tisztán tartani, illetve tisztántartásáról gondoskodni. Ez a tisztántartási kötelezettség vonatkozik a területsávba eső járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, de csak a közút szegélyéig terjed." Ugyanezen jogszabály 4. § i./ pontja szerint "tisztántartásra kötelezett az ingatlan, ingatlanrész tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője, másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek, üzlethelyiségek) esetében a bérlő, üzemeltető, illetőleg azt bármilyen más jogcímen használó." A tisztántartás vonatkozik a téli hóeltakarításra és síkosságmentesítésre is. A rendelkezés értelmében nem tehető különbség családi házas (pl. kertvárosi) és társasházas övezetek között.

https://www.miskolc.hu/aktualis/pentektol-hougyelet