Így is lehet – testvéri légkörben telt a református püspökjelölti vita 

A Magyarországi Református Egyház idén ősszel választja meg újvezetőit, zsinati delegáltjait. A Dunamelléki Egyházkerületbenpüspöki tisztségére Balog Zoltánt, a Budapest-Németajkú ReformátusEgyházközség lelkipásztorát és Balla Pétert, a Károli Gáspár Református Egyetem teológiai tanárát jelölték. A szeptember 12-éntartott jelölő közgyűléseken Balog Zoltán kapta a szavazatok jelentős többségét. Az egyházi választás egyik állomása volt a püspökjelölti beszélgetés, melyet október 4-én Kunszentmiklóson tartottak. Az eseményt a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány interneten közvetítette. A püspökségre pályázók a vita előtt közösen imádkoztak az egyháziválasztás tisztaságáért és méltóságáért. A fórumot Bán Béla, az eseményt szervező Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese nyitotta meg, majd Édes Árpád református lelkész, a beszélgetésmoderátora hívta fel a figyelmet arra, hogy bár nagy tétje van a választásnak, a jelöltek mégis egy békés testvéri beszélgetés keretében fogják megosztani gondolataikat, és vállalták, hogy a közönség kérdéseire is válaszolnak. Ilyen fórum, melyen a jelöltek együtt álltak a nyilvánosság elé, még nem volt az egyháztörténetében. Balog Zoltán megszólalásában hangsúlyozta: az egyház alapvető küldetése igaz egyháznak lenni. Közfeladatot más is el tud látni, de evangéliumi alapon csak az egyház képes a társadalmat formálni.

Ha közéleti kérdésben kell nyilatkozni, az egyháznak a jövőben is a Bibliához és a hitvallásaihoz kell szabnia mondandóját, nem pedig a vele szemben támasztott politikai elvárásokhoz – mondta Balog Zoltán püspökjelölt Kunszentmiklóson október 4-én. Balla Péter, az egyházkerület másik püspökjelöltje a Bács-Kiskun megyei fórumon elhangzott beszédében kiemelte: tudomásul kell venni a reformátusok kisebbségi létét, felismerve, hogy a peremlétnek igei alapja van.

 

 

 

 

Így is lehet – testvéri légkörben telt a református püspökjelölti vita Ugyanígy, ha közéleti kérdésben kell nyilatkozni, az egyháznak a jövőben is a Bibliához kell szabnia mondandóját, nem pedig a vele szemben támasztott politikai elvárásokhoz. A lelkészek szolgálatával kapcsolatban a bizalom erősítését célozza meg. Az egyházvezetés feladata őket meghallgatni, szolgálatukban megerősíteni, bizalmukat felépíteni: anyagi és lelki tekintetben támogatást nyújtani.Ígéretet is tett, hogy megválasztása esetén – hasonlóan történelmineves elődökhöz, Báthory Gábor és Ravasz László püspökökhöz -végig látogatja az egyházkerület valamennyi gyülekezetét. Balla Péter szerint tudomásul kell venni a reformátusok kisebbségilétét, felismerve, hogy a peremlétnek igei alapja van. Húsvét csak Nagypéntek után következhet. Az egyház hiteles szolgálata kulcsfontosságú. Kiemelte, hogy amit az egyház lelkészei hirdetnek,annak összhangban kell lennie életükkel. Ha az egyház megbotránkoztat, a missziója sem lehet sikeres. Elmondta: ha őtválasztanák meg püspöknek, akkor sincs rá semmi garancia, hogy nemérné a személyét külső támadás, ezért fontos, hogy a kívülről jövőbefolyásolásnak minél inkább ellent kell állni egyházon belül.Hangsúlyozta: nem kíván elhatárolódni Hegedűs Lóránttól é scsaládjától, ezt ne is kérje tőle senki.Balog Zoltán a fórumon úgy nyilatkozott: püspökként a pásztorok pásztora szeretne lenni, képviselve azt, hogy a gyülekezeti létben a lelkészek mellett a világi szolgálók, presbiterek is megtalálják szerepüket. Az esemény egy nyilatkozat aláírásával ért véget, melyben a jelöltek elhatárolódtak a médiában megjelent agresszív politikai támadásoktól, mellyel az egyházi választás menetét kívánják befolyásolni. Az egyházkerület gyülekezetei 2020. november 5-ig adhatják le szavazataikat a püspökjelöltekre. A fórumról készült rövid összefoglaló videó a Református Közéletiés Kulturális Alapítvány Youtube csatornáján tekinthető meg.

Kiadó: Magyarországi Református Egyház Zsinata KommunikációsSzolgálat