PAPI PANASZOK, 2000 ÉV MOZDULATLANSÁG – követelik a cölibátus eltörlését – nők is lehessenek katolikus papok
katpap
 A Honfoglalás 2000 Egyesület közleménye
    Budapest, 2020. december 26., szombat (OS) - 

Egyre több római katolikus pap panaszkodik: túlterheltség miatt nem
tudják ellátni hivatásukat. Múlhatatlanul szükséges a 2000 éve
mozdulatlan egyház megújulása, ezért a civil szervezet levélben
fordult a Pápához és Erdő P. bíboroshoz az alábbi javaslatokkal.
 - Tegyék lehetővé a papok házasodását, a családalapítást, ezzel is
mérsékelve az egyház szolgálatában állók krónikus hiányát.
 - Tegyék lehetővé, hogy a nők is gyakorolhassák a papi hivatást.
 - Ne csak felszentelt papok, hanem a kereszténység elkötelezett
hívei is vehessenek részt (ilyen kezdeményezés már történt) az
egyház tanainak terjesztésében.
 - Az egyház törekedjen a szertartások, oldottabb légkörének
elérésére. Javasoljuk, hogy hangszeres zenéléssel, elsősorban a
fiatalság megnyerése érdekében tegyék vonzóvá a szentmiséket.
 - Az egyház a pártpolitikát mellőzve, erősítse a hívekben a
nemzettudat érzését a beszédekben, az egyházi kiadványokban és más
módokon.
 - Látványos rendezvényekkel, és a magyar keresztény államiságot
reprezentáló jelképek bemutatásával erősítsük hitünket,
nemzettudatunkat (pl. Szent Korona és Szent Jobb országjárása).
Megújulás nélkül további térvesztést kénytelen elkönyvelni a
katolikus egyház elsősorban Európában.
 HONFOGLALÁS 2000 EGYESÜLET – PANNONPULI.HU