Egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válhat az önkormányzatok számára a településtervezés

Benyújtotta a Miniszterelnökség a településtervezéssel kapcsolatos törvénymódosítást,

amely révén az önkormányzatok jelenlegi jogköreinek megőrzése mellett átlátható és

korszerű, digitalizáció raalapuló településfejlesztési és településrendezési szabályozás

jöhet létre az országban. A kistelepülések a korábbi követelményekhez képest a helyi

adottságaikat figyelembe véve jelentősen egyszerűbb tervet készíthetnek, miközben

megmarad a Budapestre jellemző kétszintű szabályozás is. A most benyújtott

törvénymódosítási javaslattal az önkormányzatok hatáskörei a korábbi híresztelésekkel

szemben nem csorbulnak, épp ellenkezőleg, az ügyintézés egyszerűbb, gyorsabb és

hatékonyabb lesz, a helyhatóságok költségei pedig csökkennek. További pozitívum,hogy

a javaslat szerint a tervezési rendszerbe a zöld infrastruktúra fokozott védelme is bekerül.

A jelenlegi szabályozás szerint az önkormányzatokra a településtervezéssel kapcsolatos

feladatok hatalmas terhet rónak,hiszen egyszerre több tervet, településtervezési dokumentumot

kell elkészíteniük. A szükséges dokumentumok ráadásul sokfélék,esetenként több száz oldalas

dokumentációt tartalmaznak, amijelentős adminisztratív teher, főleg a kisebb települések számára.

Ráadásul számos párhuzamosság is nehezíti a települések, beruházókés építtetők, valamint a

hatóságok dolgát.Egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válhat az önkormányzatok számára a

településtervezés A törvénymódosítással a kormány elsődleges célja, hogy azönkormányzatok

jelenlegi jogköreinek megőrzése mellett átlátható éskorszerű, digitalizációra alapuló

településfejlesztési éstelepülésrendezési szabályozás jöjjön létre. A módosulással továbbájavul

a jogbiztonság, hiszen a beruházók, az építtető családok, atervezők és a hatósági szakemberek

naprakész, azonnal hozzáférhető,átlátható, digitális építési paraméterekhez juthatnak az érintett

ingatlanok vonatkozásában. Ezt segíti az egyablakos ügyintézést lehetővé tevő Elektronikus Térségi

Tervezést Támogató Rendszer (azE-TÉR rendszer), ezáltal egy családi ház, vagy akár egy ipari

épülettervezési és engedélyezési ideje is jelentősen rövidülhet ésegyszerűsödhet.

A digitális rendszer bevezetésével hiánypótló módon megvalósul

Magyarország összes

településére vonatkozó településtervezési

nyilvántartása, amely egy kattintással elérhetővé

teszi mindentelekre vonatkozóan a beépítési lehetőségeket, ezáltal

jogbiztonságot teremtve az építtető családoknak, beruházóknak,önkormányzatoknak és hatósági szereplőknek.

Egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válhat az önkormányzatok számára a településtervezés

 

A korábban megjelent álhírekkel szemben a települések továbbra is

meghatározhatják többek között az egyes területek hasznosításának

jellegét, a telek beépítési százalékát, az adott terület beépítési

magasságát, telek méreteit, minimum zöldfelületi mértékét. Emellett

a Főváros továbbra is készíthet fővárosi rendezési szabályzatot,

amelynek tartalma nem csökken, megmarad a Budapestre jellemző

kétszintű szabályozás, hiszen a kerületek mellett a főváros is

elkészítheti a saját, specifikus szabályozási tervét. Az

önkormányzatok még jól is járnak, hiszen kevesebb tervet, kevesebb

hivatalos dokumentációt kell készíteniük, amelyek elektronikus

környezetben folyamatosan nyomon követhetők.  Az új szabályozásban a

tervezés során jobban figyelembe vehetők a települések közötti

különbségeket, és lehetővé válik a kistelepülések számára, hogy a

jelenlegi követelményekhez képest, a helyi adottságaikat jobban

figyelembe véve, jelentősen egyszerűbb tervet készíthessenek. Az

építtető pedig az önkormányzattal egyeztetve, szükség esetén

gyorsabban módosíttathatja a Településrendezési tervet, ezáltal a

tervezett beruházás az eddigiekhez képest rövidebb idő alatt

valósulhat meg.

A koncepció megalkotásába a Miniszterelnökség a legmeghatározóbb

hazai szakmai szervezeteket és képviseleteket is bevonta.