Az Ars Sacra fesztivál egyaránt otthont ad zenei, képzőművészeti és irodalmi rendezvényeknek. A szakrális irodalmat két irodalmi társulat több helyszínen és program keretében népszerűsíti. Az Éltető Lélek Irodalmi Kör és a Versbarátok Köre értékrendjében, szellemiségében fontos szerepet tölt be az isteni és az általa adományozott emberi értékek felmutatása, közvetítése, egyfajta utat is mutatva ezzel.

Kiemelten fontosnak tartjuk a miskolci rendezvénysorozatot, hiszen a fesztiválok színes palettájával mindenütt találkozhatunk az országban, de a miénkhez hasonló, Szentlélek által sugallt és vezetett összefogással, kevés helyen. Dragonits Mártának, az országos Ars Sacra fesztivál egyik kezdeményezőjének meggyőződése ez, amelyet számtalanszor mi is tapasztalunk műsoraink, programjaink szervezésekor.

Versbarát körünk 2017-ben alakult. Civil foglalkozású, amatőr, de némi előadói múlttal rendelkező, verseket és irodalmat kedvelő, keresztény értékeket képviselő személyeket tömörítő baráti társaság. A miskolci Ars Sarca Fesztiválon négy programmal is részt veszünk, melyből három irodalmi műfajú, a negyedik, a fesztivál hetét megnyitó városi zarándoklathoz kapcsolódik.

A „MAGYAR SZENTEK, BOLDOGOK ÉS TISZTELETREMÉLTÓ SZEMÉLYEK” című tabló kiállítás, melyet a budapesti rendezvényszervezők biztosítottak számunkra, szeptember 04. és 19. között tekinthető meg. Társaságunk vállalta szent életű emberek életének rövid ismertetését, ebből egy-egy meghatározó eseményt, sajátosságot kiemelve, szeptember 19-én a bemutató helyszínén, a Városháztéren. Szeretnénk, ha minél többeket megérintene példaértékű, Istennek tetsző életük, ami reményt adhat a mai kor emberének is. A figyelem felkeltése és az ismeret elmélyítése céljából 33 kvíz kérdéssel zárjuk a bemutatókat, apró ajándékokkal motiválva a helyesen válaszoló, figyelmes hallgatóinkat.

A „GYŐZZÖN A TE BÉKÉD!” című zenés, irodalmi összeállítás. A legtöbb műsorunk célja egyrészt Jézus Krisztus által számunkra meghagyott emberi értékek tudatosítása, érvényesítése és megerősítése Isten törvényei szerint, másrészt lelki és szellemi értékeink megóvása verses-zenés irodalmi összeállításokon keresztül. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetésekor, 2017. május 20-án kiadott püspöki körlevél felelősséget is rótt ránk: „Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait.” Ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy a Versbarátok köre, mint verskedvelő, hívő amatőrök, saját adottságainkkal járuljunk hozzá e nemes és nagy horderejű programhoz. A 2021. évi 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeihez példaértékű egyházi személyek, hívő költők, papköltők életének, feldolgozásával, a Lélek gyümölcseit felhasználva kapcsolódtunk.

2022-ben a szomszédunkban kirobbant háború miatt a „BÉKE” témakört helyeztük előterébe, e mondanivalójával versmondó versenyt és irodalmi műsort is szerveztünk. „Győzzön a Te békéd!” című összeállításunkat, a fesztivál első napján, szeptember 16-án mutatjuk be, a Városháza Dísztermében. A műsorban közreműködnek a Versbarát kör tagjai (Asztalos Julianna, Farkas Erzsébet, Hortai Rita, Kovács Éva és Mádai Veronika), valamint versmondó versenyünk ifjú győztesei (Sáry Veronika, Polgár Dániel és Török Balázs). Műsorunkat zenei tudásával Nahaj Péter az országosan is ismert Sky Fanatic zenekar frontembere – színesíti.

Az „ISTEN A SZERETET” című versmondó verseny döntő-gála ünnepsége

Az Ars Sacra Fesztivál keretében szeptember 23-án kerül sor az „Isten a szeretet” versmondó verseny döntőjére ünnepélyes eredményhirdetésre és gála ünnepségre a Városháza Dísztermében. A szakrális költészethez kapcsolódó megmérettetést már harmadik alkalommal szervezünk. Inspirációt Erdő Péter bíboros úr adta, aki szentbeszédével azt üzente, hogy vigyük tovább a kongresszuson is megtapasztalt „Szentlélek gyümölcseit”, majd a versenyünkön fővédnöki tisztet betöltő, de aktívan közre is működő Fábry Kornél atya, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye jelenlegi segédpüspöke azzal biztatott minket, hogy a következő években a Lélek gyümölcseiből merítsünk, melyek: „a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, tisztaság”. (Gal 5,22-23)

Az idei versmondó versenyünk elődöntőjére 2023 májusában került sor a Tudomány és Technika házában, 12 településről érkezett több, mint hatvan jelentkezővel. A leghitelesebb húsz továbbjutó a fesztivál szeptember 23-án mutathatja meg tehetségét, a döntő-gála keretében, neves zsűritagok előtt: a mindenkori elnök Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, Zsuffa Tünde a 2021-es NEK sajtóigazgatója, írónő, Mikita Dorka színművésznő, valamint Mihályi Molnár László felvidéki író és publicista. Az eredményhirdetésen kívül az ünnepség egyik színfoltja a szeretet fontosságáról szóló kerekasztal beszélgetés lesz, melynek moderátora Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió szerkesztő-műsorvezetője lesz. Résztvevők: Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, Kubik Anna, Zsuffa Tünde, Szabó József Miskolc-Diósgyőr plébános, teológiai tanár, Mihályi Molnár László.

Az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület 2008-ban alakult, egyesületi formában 2011. óta működik. Tagjaink keresztyén értelmiségiek, akik elsősorban magyar klasszikus és kortárs költők alkotásainak közvetítésével keresztény hitükről tanúskodnak és szolgálják a magyar nemzet összetartozását a Kárpát medencében és a diaszpórában élő magyarok körében.

„A vers az, amit mondani kell” – válaszolta egy iskolás gyerek Kányádi Sándor erdélyi költőóriásunknak. Mi is ezt valljuk, mert a versek léleképítőek. Érzelmileg és intellektuálisan is gazdagítják az embert, az alkotót, az olvasót, a versmondót és a hallgatóságot, a közönséget egyaránt. Ezért lett egyesületünk neve: Éltető Lélek. Zenés-irodalmi műsorainkat egyházi és nemzeti ünnepeken, jótékonysági esteken, irodalmi évfordulókon, pályázatokon nyert programokon adjuk elő. Az egyesület elnöke Kardos Katalin, elnökhelyettes dr. Romhányi Róbert, titkára Hangóné Birtha Melinda.

Az ARS SACRA FESZTIVÁLON szeptember 17-én „ÁTVÁLTOZÁS” címmel verses-zenés irodalmi műsort adjuk elő a Városháza Dísztermében. Az összeállítás címét Pilinszky János Átváltozás című verséről kapta. A költő tökéletesen írja le, hogyan formálódik és változik meg az ember, ha találkozik Istennel és engedi, hogy kezébe vegye az életét. A műsorban szereplő versek és zenei betétek is ezt fogalmazzák meg. Szeretnénk, ha a verseket hallgatók lelkében is változás történne és a hétköznapok forgatagából kilépve ünneppé válna a pillanat, amelyben Istenre találhatunk. Klasszikus költőink istenes versei mellett, elhangzanak neves pap költők alkotásai is. Assisi Szent Ferenc, Ady Endre, Babits Mihály, Bartalis János, Bódás János, Csiha Kálmán. Jacsó Pál, Márai Sándor, Mécs László, Pilinszky János, Reményik Sándor, Sík Sándor és Túrmezei Erzsébet vallanak arról, mit jelent Isten szívünkbe fogadása. Versmondók: Balogh Csilla, Bogoly Erzsébet, Hangóné Birtha Melinda, dr. Jacsó Pál, Kardos Katalin, dr. Olajos István, ének: Záhorszki-Hangó Viola, zenei kíséret: dr. Romhányi Róbert.