Indul a Salkaházi támogatások kifizetése  Miskolcon
Salkaházi Sára

Még a héten megkezdődik a Salkaházi támogatások kifizetése, a csaknem 29 000 jogosult nagy része november közepéig megkapja majd a támogatás összegét, körülbelül 5000 szépkorú azonban a Magyar Posta leterheltsége miatt csak december első napjaiban veheti majd kézhez a megemelt, idén már 14 000 forintos összeget.

 

A Salkaházi támogatást megállapító határozattal együtt, ugyancsak levélben, valamennyi jogosult kap egy kérdőívet is, melynek kitöltői és visszaküldői között értékes ajándékokat sorsolnak ki:

 

– 200 db színházjegyet a 200 éves Miskolci Nemzeti Színház előadásaira

– 125 db jegyet a 125 éves Herman Ottó Múzeumba.

– 60 db belépőt a 60 éves Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjére

– és 40 db „nagyszülő – unoka” páros jegyet a 40 éves Miskolci Állatkertbe

 

A juttatás összegének folyósítását idén sem kell külön kérelmezni, azt mindenki automatikusan megkapja, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 

– A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által igazoltan a szociális vetítési alap tízszeresét (2023-ban 285 000 forint) meg nem haladó havi nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,

– betöltötte a 60. életévét,

– Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a

– Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő folyósítási vagy levelezési címe is miskolci.

 

A támogatást hivatalból a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott 2023. október 1-jei adatoknak megfelelően állapítják meg, a kézbesítésre a lakcímek (utcanevek) ABC sorrendjében kerül sor.

 

Aki valamilyen okból mégsem kapja meg a támogatást, kérelmet nyújthat be Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához. Ilyen ok lehet például az, ha az illető 2023. október 1-je után töltötte be a hatvanadik életévét, vagy aki részére ezt követően állapítottak meg nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást.

 

A támogatás igényléséhez szükséges kérelem ebben az esetben beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8.) és a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban (Avasi: Miskolc, Klapka György u. 15-17., Diósgyőri: Miskolc, Árpád u. 4.), vagy letölthető a www.miskolc.hu internetes oldalról. A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálati irodákban vagy postai, illetve elektronikus úton. A kérelmek benyújtásának határideje 2023. december 31-e, az ezt követően benyújtott kérelem alapján a támogatás nem állapítható meg.