A Magyar Iszlám Közösség nyilatkozata

Egyházunk a tolerancia, a békesség, a párbeszéd alapján nyugszik, ezért a Hír Tv Célpont c. adásában elhangzott rosszindulatú, egyoldalú, vádaskodás mélyen elszomorította és felháborította mindazokat, akik ismerik a Magyar Iszlám Közösséget, és annak tevékenységét. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a párizsi terrorista akciókat a média bizonyos szereplői össze kívánják mosni az iszlám hittel, amivel felerősítik az iszlamofóbiát. El kívánjuk mondani, hogy számunkra a Korán és a Prófétánk (béke legyen vele) útmutatásai az irányadók, amitől távol állnak a szélsőséges gondolatok, eszmék és a törvénytelenség bármilyen formája. Ezért határozottan visszautasítunk minden alaptalan és kreált vádaskodást, lejárató kampányt, amely közösségünk munkája, eszmeisége ellen irányul. Tetteink, a megsegített honfitársaink és külföldi segélyezettjeink ezrei igazolhatják, hogy Közösségünk számára a legfontosabb alapelvek egyike a folyamatos segítségnyújtás a békés együttélés, összefogás mindennapi megvalósításának jegyében.

Visszautasítjuk a valóságot tudatosan félremagyarázó, szenzációhajhász újságírók azon állítását, hogy a Magyar Iszlám Közösséget az anyagi haszonszerzés, motiválná. Nem vagyunk Magyarország prófétái, ahogyan nincs pénzügyi dzsihad sem, ezeket csak azok állíthatják, akik nincsenek tisztában közösségünk valós törekvéseivel és helyzetével. A Magyar Iszlám Közösség valóban a rászorulók segítését tűzte ki célul, de az állítással ellentétben, soha nem tértek le arról az útról jelesül a szegények önzetlen megsegítéséről. A Magyar Iszlám Közösség tagjai nagy többségében magyar emberek, akik hazánkban a muszlim hitet gyakorolják. Az iszlám lényege a béke, a szeretet, a rászorulók segítése, és mi valamennyien ezen értékek mentén élünk. Munkánkat az Iszlám Világliga is elismeri, éppen ezért a Magyar Iszlám Közösség megdöbbenve tapasztalta azt a támadássorozatot, ami az elmúlt napokban több irányból is érte.

A Hír TV Célpont című adásában a felénk irányított vádaskodást a leghatározottabban visszautasítjuk. Munkatársaink nagy nyilvánosság előtti lejáratását nem hagyhatjuk szó nélkül. Kijelentjük, hogy érintett munkatársaink kellő időben tájékoztatást adtak a személyüket érintő fontosabb körülményekről, a folyamatban lévő bírósági ügyek kapcsán pedig kijelentjük, hogy jogerős ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. Közösségünket törvénytisztelő emberek alkotják, akik elhatárolódtak mind a szélsőséges eszméktől, mind a törvénytelenségektől. Kijelentjük, hogy a Magyar Iszlám Közösség számára a szociálisan rászorultak ellátása nem „biznisz” hanem karitatív vállalás. Fő feladataink: szociális és köznevelési intézmények működtetése, szociális ellátások, ifjúsági feladatok, táboroztatás, pályázatok készítése, megvalósítása. Ebből a célból a Magyar Iszlám Közösség a nem egyházi működéssel kapcsolatos feladatok ellátására három egyházi jogi személyt hozott létre, majd 2014 végén a Szeretetszolgálatunkat. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a minket támadó média olyan személy (Szűcs Kornél) információi alapján befolyásolja a közvéleményt, aki a Magyar Iszlám Közösség számára az utóbbi időben megalapozatlan vádjaival felmérhetetlen anyagi és erkölcsi kárt okozott. Annak időzítése pedig, hogy éppen most került a média támadások célpontjába a Magyar Iszlám Közösség, annak elnöke és munkatársai, valószínűleg nem véletlen. Európában és Magyarországon az általunk is elítélt párizsi merényletek után egyre jobban fokozódik az iszlamofób hangulat, az egyes médiumok pedig tudatosan táplálják is ezt annak ellenére, hogy most nagyobb szükség lenne a feszültségeket csillapító nyugodt kommunikációra úgy a magyar társadalomban, mint a muszlimok között is. Hogy tisztában legyünk az ellenünk irányuló lejárató kampány hátterével, ismernünk kell a megalapozatlan vádak mögött álló Szűcs Kornél tevékenységét.

Szűcs Kornél 2011-ben került kapcsolatba a MIK-kel azt követően, hogy az általa vezetett Út és Erény Közössége Egyház korábbi bejegyzett egyházi státuszát törölték, ezért a továbbiakban nem volt jogosult tevékenységei után egyházi kiegészítő normatívára. Hogy az egyházi kiegészítő normatíva valahogy mégis lehívható legyen, Szűcs Kornél, több bejegyzett egyházat is megkeresett, majd a Baptista Szeretetszolgálattal kötött megállapodást. Amikor a törvények változása miatt a MIK is bevett egyház lett, akkor Szűcs Kornél ismét megkereste a MIK elnökét, hogy tárgyaljon vele egy fenntartóváltásról, mivel szeretett volna áthozni a Gondoskodó fenntartásába két olyan intézményt, (a Kelet Magyarországi Humán Szolgáltató Központ, és Kelet Magyarországi Szociális Szolgáltató Központ) melynek Ő a vezetője. A 2012 őszén zajló tárgyalások során Szűcs Kornél önként felajánlotta, hogy a MIK-nek az együttműködésért cserébe saját vállalkozási és egyéb bevételeiből évi 90 millió forint hitéleti támogatást nyújt. A fenntartó váltást követően a korábban is általa vezetett két intézményben Szűcs Kornél teljeskörűen önállóan gazdálkodott, valamint annak szakmai vezetését is önállóan bonyolította, és ugyanezen időtől (2013.04.01.) kezdve a fenntartó intézményekben is menedzser igazgatói pozíciót töltött be. Pár hónap elteltével Szűcs Kornél igényt tartott arra is, hogy a fenntartó bankszámlái felett önállóan is rendelkezhessen. A MIK vezetése erre határozott nemleges választ adott. Tetézte a gondokat, hogy a MIK elnöke többször jelezte, hogy a törvényes megállapodásokat Szűcs Kornél nem tartja be, ahogy az intézmények működése is a felelőtlen gazdálkodásának következményeként folyamatosan ellehetetlenült. A kapcsolat megromlása lényegében ezekre a tényekre vezethető vissza. Ezek az okok játszottak közre abban, hogy a MIK vezetése a fenntartó képviselőjével egyeztetve Szűcs Kornél vezetői pozíciójának felfüggesztése mellett döntött.

A sajtó által nyilvánosságra hozott, szándék szerint a MIK elnökét, Bolek Zoltánt is terhelő, Szűcs Kornél által engedély nélkül készített hangfelvétel egyértelműen manipulatív. Úgynevezett „visszaosztás” egyszerűen nem létezik, mint ahogy korábban sem volt. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy intézményeinkben folyamatosan és szigorúan ellenőrzik az állami normatíva felhasználását. Az alaptalan vádak miatt a MIK természetesen jogorvoslatot fog kérni. Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Államkincstár egy intézményben a szociális ellátottak után 2014. december 08-án felfüggesztette az állami normatíva folyósítását, éppen a Szűcs Kornél vezetése alatti időszak (2013. április 01 – 2013. december 11- ig) hiányosságai és szabálytalanságai miatt. A Gondoskodó Központ új vezetése ezeket a problémákat 2014 februárjától orvosolta, ennek ellenére a vizsgált időszak alatt adódó gazdálkodási hiányosságok miatt a Magyar Államkincstár mégis felfüggesztette az állami normatíva kifizetését.

A médiában elhangzottakkal ellentétben a Magyar Iszlám Közösség rendelkezik jogosultsággal igazolás kiadására a Halal termékek vonatkozásában. Érdemes megjegyezni, hogy Halal igazolására akkreditációt nem minden ország kér. Dubai megköveteli a szigorúbb akkreditációt a Halal termékek befogadásához, amellyel a Közösségünk az országban egyedülállóan rendelkezik.
Az ellenőrzésünk minimum évente történik, melyet rendszerint az általunk megbízott, muszlim, helyben élő, dolgozó vagy a Közösségtől küldött személy végzi, de van, ahol egy általunk megbízott minőségellenőrző cég. A minősítési követelményeket megvizsgáljuk, a kiválasztott vállalkozásokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a Halal vágások idején rendszerint jelen van egyházunk képviselője. Minden más állítás hazugság, nem kívánunk olyan vádakkal foglalkozni, amit számunkra ismeretlen emberek fogalmaznak meg.

A további elhangzott vádakra röviden a következő válaszokat tudjuk adni: nem voltam, és jelenleg sem vagyok tagja egyetlen pártnak, így a KDNP-nek sem. Az elmúlt években kizárólag a közösség szolgálatában tevékenykedem. A Magyar Iszlám Közösség elnökeként soha nem szándékoztam bizonytalan eredetű átutalást intézni, sem Zalaszentgróton, sem máshol.

Budapest, 2015. január 23.
Bolek Zoltán
A Magyar Iszlám Közösség elnöke