A magyar forint a régióból elsőként vált kiegyenlítési devizává a CLS-ben

A CLS Csoport (CLS), a globális devizapiac vezető kockázatcsökkentési és működési szolgáltatásokat nyújtó szereplője a mai napon megkezdte a rendszertagjai által benyújtott, magyar forintra vonatkozó fizetési megbízások kiegyenlítését. Ezzel a CLS-rendszer kiegyenlítési devizáinak száma 18-ra emelkedett.

A Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai közé tartozik a pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartása és erősítése, melynek egyik nélkülözhetetlen eleme a fizetési forgalom zavartalan működése. Emiatt az MNB különös figyelmet fordít a fizetési forgalmat érintő kockázatok rendszeres felmérésére és azok mérséklésére. Ennek szellemében a jegybank korábban széleskörű elemzést végzett arról, hogy a hazai bankok miként kezelik devizakiegyenlítési kockázatukat. A banki vélemények és a hazai devizakiegyenlítési kockázati kitettségek mérlegelését követően a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2014 januárjában úgy döntött, hogy szándéknyilatkozatot bocsát ki a CLS Bank részére, vagyis a CLS-sel együttműködve törekedni kíván arra, hogy a forint a folyamatosan kapcsolt kiegyenlítési rendszer (Continuous Linked Settlement, CLS) kiegyenlítési devizájává váljon. Ez a folyamat zárult most le a forintkiegyenlítés elindulásával.

A CLS egy rendszerkockázati szempontból fontos pénzpiaci eszköz, amelyet a globális devizapiac kiegyenlítési kockázatának csökkentése érdekében hoztak létre. A CLS 2015-ben naponta átlagosan mintegy 4,8 billió dollár értékben egyenlített ki ügyleteket 64 közvetlen résztvevő és további 18 000 közvetetten csatlakozó intézmény nevében.

A Magyar Nemzeti Bank a forint CLS-rendszerbe való bevezetésével a pénzügyi stabilitást kívánja növelni. A jegybank felismerte, hogy a CLS Csoporttal kötött partnerség révén csökkenthető a forinttal kereskedő bankok közötti devizakiegyenlítési kockázat és erősíthető a magyar pénzügyi rendszer általános stabilitása. Bár egy új deviza csatlakoztatása a rendszerhez kiterjedt előkészítő munkát és tesztelést magában foglaló erőfeszítést igényel, a magyar projekt a felek szoros együttműködésének köszönhetően kevesebb, mint két év alatt sikeresen befejeződött. Ezzel a forint lett a 18. kiegyenlítési deviza a rendszerben, a közép-kelet-európai térségből pedig elsőként vált ezen nemzetközi elitklub tagjává.

David Puth, a CLS vezérigazgatója kifejtette: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a magyar forintot a CLS-rendszerben üdvözölhetjük. A forint olyan deviza, amely jelentős növekedési potenciállal rendelkezik, így már a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy mind a szabályozó hatóságok, mind pedig a piaci szereplők érdekeltek a forintügyletek CLS-kiegyenlítésében. Folytatni kívánjuk az MNB-vel megkezdett munkát, hogy a helyi és külföldi intézmények részvételi aránya tovább növekedjen a magyar piacon.

Egy újabb deviza felvétele a CLS-be, illetve a piaci részvétel folyamatos növekedése modellünk pozitív megítélését jelenti. Komolyan hiszünk abban, hogy a CLS-en keresztül történő kiegyenlítés révén a partnerek jelentős haszonra tehetnek szert, így többek között csökken a kiegyenlítési kockázatuk, növekszik a költségellenőrzésük hatékonysága és megbízható partnerek globális hálózatához férnek hozzá.”

Dr. Matolcsy György, az MNB elnöke a következő módon értékelte a forint csatlakozását: „Tiszta szívből örülünk a CLS Csoporttal folytatott sikeres együttműködésnek. A forintügyletek mintegy 90 százaléka a nemzetközi piacon történik, ezért fontos volt számunkra, hogy a forint kiegyenlítési devizává váljon a CLS-rendszerben. A CLS egy bizonyítottan megbízható modellt kínál a devizaügyletek biztonságos és hatékony kiegyenlítésére, a kiegyenlítési kockázatok mérséklése pedig növeli pénzügyi rendszerünk stabilitását és hasznára válik az egész gazdaságnak.”

Általánosan a CLS-rendszerről

A CLS a globális devizapiacoknak nyújtott kockázatcsökkentő szolgáltatásai révén növeli a pénzügyi stabilitást. A világ legnagyobb többdevizás kiegyenlítési szolgáltatását üzemelteti rendszertagjai és azok ügyfelei devizakiegyenlítési kockázatának csökkentése érdekében.

A CLS-nek több mint 60 közvetlen rendszertagja van, melyek között megtalálhatók a világ legnagyobb pénzügyi intézményei. Ezenfelül közvetett módon további bankok, alapok, nem banki pénzügyi intézmények és multinacionális vállalatok csatlakoznak a rendszerhez. A CLS 18 devizában végzi devizaügyletek kiegyenlítését.

A CLS azzal kezeli a devizakiegyenlítési kockázatot, hogy egyidejűleg egyenlíti ki egy devizaügylet mindkét pénzlábát: az ügylet szereplői csak akkor kapják meg a részükre küldött devizát, ha maguk is teljesítették a másik deviza átutalását.Mindezt egyedi kiegyenlítési szolgáltatása keretében valósítja meg, mely a 18 kiegyenlítési deviza valós idejű bruttó elszámolási rendszeréhez való csatlakozásán alapul. A rendszerbe küldött devizaügyeletek, illetve a kapcsolódó pénzügyi műveletek kiegyenlítése végleges és visszavonhatatlan.

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2013 februárjában megjelent felügyeleti útmutatójában arra szólította fel a jegybankokat és a pénzügyi felügyeleteket, hogy ösztönözzék az ilyen típusú kiegyenlítési módok széles körű alkalmazását.