A Kúria közleménye a bírói pályázatok elbírálási gyakorlatáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 103. § (3) bekezdés f) pontja értelmében az Országos Bírói
Tanács (OBT) évente közzéteszi véleményét a Kúria elnökének a bírói,
valamint a bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében
folytatott gyakorlatáról. A törvények értelmében tehát az OBT
álláspontja bármiféle jogkövetkezmény nélküli vélemény.
 A Kúria elnökének 2021-ben folytatott pályázat elbírálási
gyakorlatáról alkotott véleménnyel szemben tény, hogy a pályázatok
elbírálását a pályázók egyetlen esetben sem támadták meg, holott
erre lehetőségük volt. Ennek egyik oka nyilván az, hogy kivétel
nélkül minden bírói álláshelyet a Kúria Bírói Tanácsa által
megállapított sorrend szerinti pályázó nyert el. Minden nyertes
pályázónak – álláshelyenként is és az összes, egyidőben elbírált
álláshely tekintetében is – magasabb pontszáma volt, mint az első
nem nyertes, és értelemszerűen minden további pályázónak.
A Kúria a pályázatok elbírálása során ezt a töretlen és törvényes
gyakorlatot folytatta korábban is. Az OBT ezekről korábban nem
fogalmazott meg kifogást. A Kúria elnöke ezért az OBT eseti, a 2022.
július 6-i ülésre kialakított felelőtlen és önkényes véleményét,
amely nem következik a jogszabályokból, nincs összhangban a
tényekkel és nem is észszerű, határozottan visszautasította. Az
erről szóló irata nyilvános, a Kúria honlapján bárki számára
hozzáférhető (ld: július 28-i sajtóközlemény).
 Sajnálatos, hogy egy politikai véleményformáló szervezet az OBT
jogszabály-értelmezésről alkotott véleményét tényként kezelve azt
úgy tárja a nyilvánosság elé, hogy az arra adott választ mellőzi.
 A Kúria Kommunikációs Osztálya
     Kiadó: Kúria