Szakmaiság, stabilitás és kiszámíthatóság – évzáró sajtótájékoztató a szerencsei tankerületben – Szabó Árpád igazgató: cselekedjünk közösen –

  Szerencs város Zemplén kapuja, a csokoládé városa.

A Szerencsi Tankerületi Központ 2016. november 30-án alakult meg, de az előkészületek már 2016 augusztusában megkezdődtek. A tankerület minden területen megfelelő végzettségű szakemberrel látja el feladatait.A Szerencsi Tankerületi Központ a Szerencsi, Encsi, Tokaji, és Szikszói Járás köznevelési intézményeit foglalja magába, biztosítva a tanköteles tanulók nevelését, oktatását.

A Szerencsi Tankerületi Központhoz 49 köznevelési intézmény tartozik, ebből 12 tagiskola. Az intézmények nagy része általános iskola, három alapfokú művészeti iskola (Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tállyai Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), kettő középiskolai kollégium (Szerencsi Középiskolai Kollégium, Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium) és egy szakgimnázium (Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium). – ezzel kezdte a bemutatkozást Szabó Árpád tankerületi igazgató az év végi sajtótájékoztatóját.

Kivetítőn szemléltette, hogy a Szerencsi Tankerületi Központhoz 49 feladat ellátási hely tartozik: köztük – székhelyintézmény: 37 (36 általános iskola, 1 gimnázium)

Tagintézmény: 12, művészeti iskola: 3, középiskola: 1, s kollégium: 3

A tájékoztató alkalmával minden nagyobb intézményvezetői igazgató saját működési területének tapasztalatait is megosztotta médiával. Szinte mindannyian hangsúlyozták, hogy ebben a tankerületben a cselekedjünk közösen szlogen nem egyszerű frázis. Az eszközbeszerzéstől az energiavásárlásig mindenben koordinálnak egymással, ennek eredményeként csupán a gázszámla egyötödét sikerült megtakarítaniuk. A szakmaiság, a stabilitás és a kiszámíthatóság a működési területük legfontosabb jellemzője. Ennek  eredménye szinte az élet minden területén kimutatható.

 

Tanulóik összlétszáma: 6934 

Ebből tanuló: 6644  

a kollégisták létszáma: 290

SNI ellátás helyzete:

Az intézmények visszajelzései alapján a sajátos nevelési igényű tanulók száma egyre magasabb, szegregációjuk nem alternatíva. Fogyatékosság típusa szerint: értelmi fogyatékosság enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgás- és érzékszervi, beszédfogyatékosság.  Van olyan intézmény, amelyben működik szegregált SNI osztály, ahová azok a tanulók járnak, akiknek ilyen típusú ellátást ír elő a szakértői bizottság. Azon tanulók ellátását, akiket nem tudnak intézményi szinten ellátni, utazó gyógypedagógus segítségével igyekszenek megoldani illetve óraadó gyógypedagógusokat is alkalmaznak.

A tanulóik jelentős része, több mint százaléka hátrányos helyzetű diák. Számukra minden tanuló érték, ezért fontos célul tűztük ki, hogy a legoptimálisabb feltételeket biztosítsák az oktatásukhoz. Ennek elérése érdekében felhívták az intézményeik a figyelmét a hatékony oktatási módszerek bevezetésére.

 

Szerencsi Tankerületi KözpontSNIHHHHHHH és HHH összesen
létszám (fő)4191 3423 1914533

Alkalmazotti létszám alakulása:

Alkalmazotti létszám: 1095

Ebből:

 • Pedagógus: 727
 • Technikai dolgozók száma:174
 • Nevelő-oktató munkát segítők száma: 65
 • Közfoglalkoztatottak száma: 125

 

 

Egy év  eredményei a célkitűzések tükrében

Költségvetés összege összesen: 5 239 799 974 Ft

Ebből kiadás:

 

 • Stabil költségvetés megteremtése (költségvetés közös tervezése az intézményvezetőkkel, havi tájékoztatás a költségvetés alakulásáról, tartozásállomány nullára való redukálása)
 • Költséghatékony működtetés (szolgáltatási szerződések egységesítése)
 • Szoros kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, önkormányzatokkal, problémák azonnali megoldása
 • Ellátmányrendszer kialakítása
 • Pályázati források kihasználása
 • Munkacsoportok létrehozása
 • Karbantartási, felújítási, beruházási feladatok elvégzése: 68 millió Ft értékben önerőből

 

 1. Költséghatékonyságban elért eredmények bemutatása, kiemelt fejlesztési célok

 

Költséghatékonyság biztosítása:

A kötelezettségvállalásoknál szem előtt tartották a takarékosságot, a kiadások prognosztizálását, mivel a téli időszakban magasabbak voltak a közüzemi számlák díjai, ezért a működést közvetlenül nem akadályozó beszerzéseket a nyári időszakra ütemezték.

A költséghatékonyság jegyében a megörökölt és kedvezőtlen szerződéseket felbontották és helyette olcsóbb megoldást választottak. Elemzéseik alapján, a földgáz-kereskedelmi piacon a jelenleginél kedvezőbb kondíciókkal köthettek szerződést.

A költségvetések az intézményvezetőkkel közösen készültek el. Az ellátmányrendszer kialakítása, mely során lehetőség nyílik az intézményvezetőkkel a személyes találkozó keretein belül az aktuális feladatok megbeszélésére.

 

Kiemelt gazdálkodási fejlesztési célok:

 • Megfelelő infrastrukturális környezet biztosítása
 • Energetikai beruházás, korszerűsítés
 • Vagyonvédelem és biztonság

Kiemelt szakmai fejlesztési célok:

 • A tehetséggondozás fejlesztése
 • A szociális hátrány kompenzációja
 • Az innovatív megoldások feltárása
 • Tanulmányi versenyek rendszere
 • A szakos ellátás biztosítása
 • Élő kapcsolat a pedagógusokkal

 

 1. Pályázati tevékenység

A Szerencsi Tankerületi Központ nyertes pályázatinak összértéke 2017.12.12-ig:

3,3 Mrd Ft

 1. Jó gyakorlatok, együttműködés a különböző szervekkel:
 • Szakmai napok
 • Pedagógusnapok
 • Közösségi- és csapatépítő programok, rendezvények szervezése
 • Birkózó csoport kialakítása a bekecsi iskolában
 • Tankerületi Művészeti Csoport megalakítása 15 intézmény tehetséges tanulóiból
 • Sport- és egészségnapok, Művészeti Fesztivál
 • Jótékonysági Gálák

Valamit tudhatnak ebben a tankerületben, mert minden intézményi igazgató elégedetten nyilatkozott az eltelt egy esztendő működéséről.

 

 

 

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.„  ez a mottójuk a sikerük kulcsa

(Wass Albert)

Kerényi László fotói