Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolában

 A 61,85 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósult projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolájának tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése volt. Az EFOP-4.1.3-17-2017-00203 számú, és „A Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola fejlesztése” című projekt, a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg.

 

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ, mint a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola fenntartója kiemelt figyelmet fordít az állami fenntartású intézmények működési feltételeinek biztosítására. A projekt keretében sor került az iskola nyílászáróinak cseréjére, a faház és a műfüves sportpálya felújítására, új közösségi tér kialakítására.

Átalakításra került iskola udvarán lévő műhely, ami a felújítással új funkciót nyert. Új fűtési rendszer, villamos hálózat, és vízhálózat került kialakításra. A külső homlokzati falak szigetelést kaptak, a külső és a belső nyílászárók is megújultak. Belső átalakítással két öltöző mellékhelyiséggel és zuhanyzóval, egy tanári és egy táncterem kapott helyet az épületben. Az aljzat burkolása ennek megfelelően történt és cserére került a tető héjazata is. A biztonság megőrzése érdekében kül- és beltérbe 2 nyolckamerás rendszer felszerelése és beüzemelése történt. A „B” épületet a „C” épülettel összekötő folyosó teteje kicserélésre került.

 

A projekten belüli átcsoportosítás révén sor került tabletek és nyomtatók beszerzésére, melyek elősegítik az iskolában tanuló gyermekek informatikai ismereteinek fejlesztését, bővítését, illetve a szabad idejük hasznos eltöltését.

 

A fejlesztés eredményeként megtörténik a művészet oktatás színvonalának minőségi emelése, az oktatásban részt vevő diákok számára pedig lehetőség nyílik, iskolán belüli művészeti foglalkozások megtartására.