Szíkszón hatvanhat diáknak adnak munkát a vakációban

Hagyomány már Szikszón, hogy az önkormányzat a szikszói járás munkaügyi központjával közösen nyaranta megszervezi a diákok számára a nyári munkát .Így van ez az idén is. Szikszó alpolgármestere Takács Lászlóné / a címképen/- aki évek óta vezeti a diákok nyári munkáját az önkormányzatnál -arról beszélt : a város számára fontos a gyerekek ilyen jellegű támogatása is. Azt tapasztalja, évről évre egyre többen és többen akarnak részt venni ebben a programban és vannak már visszatérő diákok is.    Július 1-étól, két  ütemben, hatvanhat  diákot foglalkoztat nyári munkán Szikszó Önkormányzata .

Takács Lászlóné a projekt koordinálója

A nyári munkára a 16- 25 év közötti , szikszói lakhelyű , nappali tagozatos ,közép és felsőoktatásban részvevő diákok jelentkezhetnek. Három héten át ,  napi hat óra munkájukért bért kapnak, ami segítséget jelent a családoknak a szeptemberi iskolakezdéshez, de zsebpénznek is kiváló.  Az önkormányzat évek óta olyan feladatokat állít össze számukra, amely során megismerhetik a város életét, munkájukkal hozzájárulhatnak Szikszó közösségi életének fejlődéshez.   Az önkormányzatunk a munka szervezésben különös figyelmet fordít arra, hogymindenki életkorának és személyiségének megfelelő munkát végezhessen. -mondja Takács Lászlóné- Hiszen itt fontos , hogy a gyereknek legyen sikerélménye, átérezze a felelősséget , tudjon megfelelni az intézmények elvárásainak . A munkaszervezés előtt interjúztatunk, kapnak balesetvédelmi oktatást, és egyfajta illemkódexet is.    Az idén  is több helyszínen folyik újra a munka. Az uszodában az intézményvezető felügyeletével vesznek részt a Spongyabob tábor feladataiban segítőként. A szociális szolgáltató központban a gondozókkal közösen látogatják az időseket. Bevásárolnak, fát vágnak, kertet rendeznek, és beszélgetnek az idősekkel. Akik a könyvtári munkát választották azok leltároznak katalogizálnak. Az idén a református egyház mellett a görög katolikus egyház is bekapcsolódott a diákmunka programba , fogadtak diákmunkásokat, akik egyházi táborban, és a  görög katolikus egyház arborétumában dolgoznak.  Az egyetemisták, főiskolák, – ők vannak az idén kevesebben – önálló munkát kaptak, a Szikszó30 kártyát népszerűsítik a városban.