Miskolc polgármestere köszöntötte a média munkatársait –  Veres Pál sajnálja, hogy most nem ülhetünk egy asztal köré
Veres Pál

Tisztelt Újságírók!

 

Közeleg március 15-e, a Magyar Sajtó Napja. Jó volna most személyesen találkozni Önökkel, hogy kiszakítva magunkat néhány pillanatra a hétköznapok ügyes-bajos, olykor vitás dolgaiból, egy asztal köré üljünk, és fehér abrosz mellet beszélgessünk egymással. Hogy meghalljuk és meghallgassuk egymás szavát, megbeszéljük közös ügyeinket. Mert hiszünk abban, hogy vannak közös ügyeink, hogy mi is és Önök is ugyanazért dolgozunk: hazánkért, Magyarországért, és otthonunkért, Miskolcért. És hogy megköszönjük Önöknek azt a sokszor talán alig-alig értett, áldozatos munkát, amelyet azért végeznek, hogy az információ ne legyen kiváltság. Hogy a valódi hírek eljuthassanak mindenkihez kortól, nemtől, lakóhelytől és anyagi helyezettől függetlenül.

 

Fontos munka az Önöké, hisz Önökön múlik, mi és hogyan kerül be a hírekbe, miről és hogyan hallhatnak, láthatnak és olvashatnak az emberek. Fontos munka, nagy felelősséggel. Hiszünk abban, hogy Önök érzik ezt a felelősséget, és minden nap tudásuk legjavával szolgálják az olvasókat, nézőket, hallgatókat.

 

Jó lenne most találkozni Önökkel. De olyan napokat, heteket élünk, amikor nem ülhetünk egy asztal köré, mert közös felelősségünk az, hogy példát mutassunk honfitársainknak. Példát mutassunk abból, hogy egy eddig ismeretlen veszéllyel farkasszemet nézve, felelősen gondolkodunk magunkról, szeretteinkről, polgártársainkról.

 

Március 15-én a szabad magyar sajtó előtt tisztelgünk. Szabadságunk ügye pedig most is épp olyan fontos, mint akkor volt, mikor a 12 pontot kinyomtatták, mikor a lapok forradalmi hévvel írt versekkel, cikkekkel szították a hazaszeretet és a szabadságvágy tüzét. És szabadságunk ügye azért is fontos, mert most közös érdekünk, hogy fájó szívvel bár, de lemondjunk szabadságunk egy-egy apró darabjáról, hogy közös munkával megfékezhessük a felénk közelgő veszedelmet.

 

Jó lenne most találkozni, de éppen a fenyegetettség miatt, melynek árnyékában mindennapjainkat éljük, most úgy tudunk őszinte jó szándékkal és mégis felelősséggel köszönetet mondani az Önök áldozatos munkájáért, hogy így, ahogyan manapság szoktak fogalmazni, virtuálisan nyújtjuk ki baráti kézfogásra Önök felé a kezünket. Tiszta szívvel és őszinte hálával megköszönve munkájukat, melyet józan belátással és nagy felelősséggel a szabad magyar sajtóért végeznek.

 

Veres Pál

Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere