Székely Sánrszággyűlési képviselő közleménye –       Az Országgyűlés ragaszkodik az alkoholos munkavégzéshez

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága két független képviselő igen
szavazata mellett  kormánypárti és ellenzéki egyetértésben
elutasította Székely Sándor javaslatát, amely a házszabályt
szigorította volna a képviselők (és munkatársaik) alkoholmentes
munkavégezésének ellenőrizhetőségével. Székely Sándor rámutatott,
hogy a javaslata a kellemetlen mendemondák elkerülése érdekében
részint megtiltotta volna az Országgyűlés területeire az alkoholos
italok bevitelét, illetve fogyasztását, részint pedig a gyanús
esetekre nézvést megteremtette volna az alkoholszondás ellenőrzés
lehetőségét. A pártkatonák többsége azonban ragaszkodik a bódult
állapotban való tevékenységhez fűződő előjogaihoz, s elutasította a
kezdeményezést.
 A képviselő csalódottságának adott hangot, mert a világ számos
parlamentjében szigorú alkohol- és drogtilalom van, amelyet kellő
szigorral, adott esetben kiképzett kutyák segítségével ellenőriznek,
így például Londonban, a világ legelső parlamentjében is. Véleménye
szerint a magyar kivagyiság ismét győzedelmeskedett, s a magyar
képviselők jottányit sem engednek még a leginkább elutasított
pökhendiségükből sem.