A Kúria szerint Miskolc törvényesen járt el a telekadó rendelet megalkotásakor
számolás

 

 

 

A Kúria nem talált kifogásolni valót Miskolc telekadó rendeletében, mivel az megfelel a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően a teherviselő képességnek. A megállapítás annak kapcsán született, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsánál az indítványozó bíróság Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének telekadóról szóló önkormányzati rendeletére vonatkozóan törvényességi vizsgálatot kezdeményezett. Az indítványozó szerint a megállapított telekadó mértéke az ingatlan forgalmi értékével egybevetve konfiskáló jellegű, tehát túlzó és aránytalanul magas, továbbá az önkormányzati rendelet szabályozása nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat, illetve az adóalanyok teherbíró képességét sem.

 

A Kúria nem találta túlzónak az alkalmazott adómértékeket, valamint megállapította, hogy a rendelet figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, mivel az adó mértékének meghatározásakor különbséget tesz a telek típusa és rendeltetése alapján. Továbbá több mentességi okot is megállapít, valamint differenciál magánszemély és nem magánszemély adózó között.

 

A Kúria egy adott ügy kapcsán vizsgálta meg a rendelet törvényességét, amely során megállapította, hogy az önkormányzat törvényesen járt el a telekadó rendelet megalkotásakor.