Ki kémlelheti a banktitkunkat – már a húszezerforintnál  kisebb tételekre is rámozdulnak –

Nem vagyok járatos banktitokkal kapcsolatos kérdésekben, nem követtem az új eljárásjogi szabályokat ezért a lenti levéltől bepánikoltam. Próbáltam utánajárni,  hol van az a határ amikor a NAV csak egy egyszerű átiratban értesíthet, hogy most bekérik az OTP bankszámlám adatait. Gondolkodtam,  mivel szolgáltam rá erre a megkülönböztetett figyelemre.

Egyébként pontosan egy félórámba került , s kiderítettem, tavaly ősszel megfeledkeztem 17 200 forint autóadó befizetéséről, a második részletről. Azonnal harminc percen belül már is utaltam. Sajnálom, hogy figyelmetlen voltam, de csak  utána járok ennek is mert rossz szokásom, előre kifizetek minden tartozást, tehát abban sem lehetek biztos, hogy tartoztam.Mi emberek is tévedhetünk.

Egyébként ami különös,  az értesítésen olvasható az ügyintéző neve és elérhetősége. Be mondtam az adószámomat, tehát igazoltam magam, s kértem mondja meg a tartozás összegét és a számlaszámot, hogy azonnal kiegyenlíthessem. Befizetni akartam nem pénzt igényelni. A kedves hölgy jogosan, a törvényre való hivatkozással ebben nem segíthetett, mondván nem tudhatja, ki vagyok. Eszébe se juthatott, hogy rajtam kívül nem lehet más aki az adósságomat törlesztené. Ritka az ilyen típusú jótékony visszaélés. Keresve sem találnék.

Kérdésem a következő – ezzel az erővel, ezzel a fáradtsággal,amellyel letérképezték valamennyi bankot, hogy megismerjék az anyagi erőforrásaimat majd egy végrehajtás keretében alig húsz ezer forintos tételnél kikérik a banktitok feloldását mindezt túlzott erőbevetésnek, hatalmi erőfitogtatásnak tartom, de bizonyára a törvényi szabályozásnál nem mérlegelik az összeghatárt. Azt sem nézik meg, hogy soha nem volt tartozásom az adóhivatallal szembe és mindig minden pénzügyi kötelezettségnek eleget tettem. Nem szolgáltam rá, hogy lejárassanak annál a banknál, ahol ötven éve ügyfél vagyok. Oda gondolom csak kérik a banktitok feloldását, de aliga közlik milyen tetemes tartozás okán.

Tisztában vagyok vele, hogy az ország gazdasági helyzete a szokásosnál is jobban rákényszerül a tartozások behajtására. Ám tartok attól, hogy nem a húsz ezer forinton aluli tételeknél kellene a vizsgálódást kezdeni.Kérdésem, igaz e, hogy már nem kell hatósági törvényi felhatalmazás a banktitok feloldásához és nincs összeghatárhoz kötve. Már száz forinton felül is kutakodhatnak. Különben mindenkit megnyugtatnék számláimat bármikor felhatalmazás nélkül átböngészhetik. Egy centet sem kaptam a baloldali dollármilliókból.

Szerény meglátásom, nem ilyen pitiáner esetekben kellene a bankszámlákat bogarászni. Nincsen beteges üldözési mániám , de feltételezem, az ügyemben egy  személyre szóló inspiráció történt. Hiszen mindannyian tudjuk, milliós és milliárdos tartozásoknál korántsem ennyire éberek. Ima nemzeti bank válasza, postafordultával küldték. Köszönöm.

Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

  • a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében – ideértve a fizetési számla váltásának kezdeményezését is – nyújtja azzal, hogy ebben az esetben a nyilatkozat azonosított elektronikus úton is megtehető,
  • jogszabály a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, (A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 237. törvény (Hpt.) 161. § (2) bekezdésében taxatíve maghatározásra kerül a banktitok magtartásának kötelezettsége alóli felmentés esetei.) (161. § (2) bekezdés h) pont szerint  a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az adó-, vám- és egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási igazgatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve egészségbiztosítási szervvel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel.)
  • a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi
  • a pénzügyi intézmény által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.

Bízunk benne, hogy a tájékoztatással segítségére lehettünk.

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Információs Központ

Tehát a NAV, a törvény szerint kutakodhat. Persze kérdés, hogy egy húszezer forinton alúli tételnél is megengedett e az ilyen kíváncsiskodás.