Meg kell szüntetni a kerékbilincs intézményét!
A kerékbilincs idejétmúlt, a magyar jogrendszer egy vitatott
eszköze, mely visszaélésekre is lehetőséget ad. A digitalizáció
miatt ma már elkerülhetetlen a szabálysértések és parkolási díjak
befizetése, ezért Molnár Zsolt egyéni képviselői indítványt nyújt be
a kerékbilincs megszüntetéséért.
 A kerékbilincs alkalmazása a ’90-es években volt indokolt, amikor a
büntetések és a pótdíjak befizetését elkerülni vágyókat csak így
lehetett kötelezni a fizetésre. Ma már a jogrendszer fejlődésével és
a digitalizációval idejétmúlttá vált a kerékbilincs intézménye,
valamint aránytalan korlátozást is jelent a tulajdonjogra
vonatkozóan.
Molnár Zsolt egyéni képviselői indítványa nem hagyja figyelmen kívül
az önkormányzatokat sem. A városvezetéssel együttműködve a
közterületfelügyelők, akik kiszabják a szabálysértési bírságokat,
számos adminisztrációs terhet kénytelenek viselni. Ennek ellenére a
bírságokból befolyó bevételekből nem részesülnek, hiszen ezek a
központi költségvetésbe kerülnek.
 Molnár Zsolt egyéni képviselői indítványa szerint a központi
költségvetés 50%-át engedje át azoknak a pótdíjaknak, szabálysértési
helyszíni bírságoknak, melyeket az önkormányzatok
közterületfelügyelői rónak ki a közlekedési szabályok megsértése
miatt. Így a központi költségvetés és az önkormányzatok is
részesülnének a büntetésből befolyó összegből.
 A kerékbilincs intézménye közutálatnak örvend, megosztó és a
tulajdonjog aránytalan rendelkezési jogának korlátozását is jelenti.
Javaslom ennek az idejétmúlt intézménynek a megszüntetését!
 Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója

     Kiadó: MSZP Országos Központ