ujkeletlive

Joáv Gallant védelmi miniszter végül jóváhagyta, hogy családjuk kérésére az elesett katonák sírkövein az „I-n bosszulja meg vérét” [השם יקום דמו] felirat vagy a הי״ד anokrim rövidítés szerepeljen, közölte a védelmi minisztérium szóvivője.

A döntés azt követően született, hogy a május 22-én Gázában elesett, ultraortodox Iszráel Judkin százados hozzátartozói különböző fórumokon keresztül panaszt tettek, emellett több parlamenti képviselő is bírálta a védelmi minisztériumot, illetve az Izraeli Védelmi Erőket, amiért eredetileg elutasították a család kérését.

Az elsőkörben elutasított kérés a háredi jesiva tanulók toborzása miatt kialakult feszültség közepette került előtérbe, a héber médiában megszellőztetett felháborodást követően végül politikai precedensértékű döntést vonva maga után.

A 22 éves Iszráel Judkin százados Kfar Chabadból a Kfír-dandár Netzach Jehuda zászlóaljában szolgált, sírjára a katonai előírásoknak megfelelően üres márványlap és a nevét viselő műanyag táblára rangja, halálának dátuma és az Izraeli Védelmi Erők logója került.

A család majd a különböző vallási fórumok fórumok felháborodását követően Gallant az ügyet a megemlékezéssel kapcsolatos ügyekkel foglalkozó miniszteri bizottság elé utalta, amely azt javasolta, hogy a katonai sírköveken megengedett kifejezések és tiszteletadás módjainak listájára vegyék fel az ultraortodox körökben szokásos megfogalmazást, amely utalás a hitük miatt mások keze által meggyilkolt vagy más módon életüket vesztett mártír zsidók emlékére. A javaslat szerint a hozzátartozók kérésére a השם יקום דמו, illetve héberül a הי״ד tiszteletadás, esetleg angolul HY „D, H.Y.D rövidített változata egyaránt használható formátum lehetne.

A védelmi hivatal közleménye szerint a választható feliratok listája emellett kiegészül a „זכרונה לברכה/זכרונו לברכה”  az áldott emlékű -ז״ל sírköveken megengedett kifejezésekkel. Ilymódon, a minisztérium új szabályozást fog a Kneszet külügyi és védelmi bizottsága elé terjeszteni jóváhagyásra, – áll a közleményben.

Időközben, a 2003-ban elesett Eli Lahem HaCohen törzsőrmester családja szintén kérni fogja a sírfelirat kiegészítését a minisztériumi irányelvek megváltoztatása után, – közölte a közösségi médiában Jinon Magal, a 14-es csatorna újságírója, politikai indíttatású ügyként utalva az ilyen irányú kérések korábbi elutasítására.

Az elhunyt Judkin százados testvére azonban azt nyilatkozta, hogy a minisztérium szerint a kifejezés felvételére vonatkozó kérésük előzetes elutasításának oka eljárási jellegű volt, és nem magával a tartalommal kapcsolatos, mondván, a kért felirat rövidítésének héber betűit nem tartalmazza a katonai protokoll.

Kihasználva a feszült politikai helyzetet, különösképpen a háredi sorkatonai szolgálat körül kialakult vitát, az eset rövid időn belül politikai viharokat kavart.

A néhai Judkin százados édesanyja a 14-es csatornához fordulva kemény szavakkal bírálta a Védelmi Minisztériumot, mondván „a hadsereg nem tudta, hogy a minisztérium mit követel, és mint háredi anyának, nekem is voltak saját igényeim. Nem akartam a gregorián dátumot, csak a zsidó dátumot. Ebbe beleegyeztek,” – ismerte el, majd azt kifogásolta, hogy elutasították a הי״ד rövidítés rávésését a kőre.

Ez nem valami új koncepció. Nemcsak Izraelben, hanem a világ minden táján fel van írva zsidó sírokra. Csak a zsidó állam tiltja,” – közölte Cipi Judkin majd kilátásba helyezte, hogy a vita miatt a család kénytelen lesz áthelyezni fiúk sírját egy másik temetőbe.

Ez egy megvalósítható lehetőség, és még kimondani is nehéz, de igazi tragédia lenne az ország számára, ha el kellene távolítanunk őt a Herzl-hegyről, és egy másik szent helyre vinni, ahol a sírkövére véshetnénk azt, hogy ‘I-n bosszulja meg a vérét’. Ez Izrael állam végét jelentené. Ezért az utcán gumiabroncsokat kell majd égetni.”

Kivenni ezt a szent személyt a sírból, újabb temetést tartani, újra sivát ülni, ez logikusan hangzik? Én nem Európában vagy az Egyesült Államokban vagyok. A zsidó államban vagyok, Izrael földjén. Valami értékeset adtam, és végem lenne, de ha az állam ezt akarja – legyen,” – tette hozzá.

A Tzohar rabbinikus csopor szintén arra akarta rávenni a védelmi minisztert és Herci Halevi vezérkari főnököt, hogy tartsák tiszteletben a család kérését.

Az ilyen érzékeny intézkedések szükségesek azon folyamatos törekvésünkben, hogy a hadsereg olyasvalami legyen, amit a szélesebbkörű izraeli lakosság is magáénak vall,” – írták a rabbik, hozzátéve, hogy a család „áldozatvállalásának fényében kérjük, hogy a család érdekei javára lemondjanak az egységesítés szükségességéről,” – utalva az izraeli társadalomban zajló, polarizálódó vitára a háredi férfiak katonai szolgálat alóli mentességét illetően, amelyet a többség diszkriminatívnak tart, ahogyan azt a Legfelsőbb Bíróság többször is kimondta, bár az ellenző és támogatók abban egyetértenek, hogy ehhez a hadsereg eljárásai és kultúrája bizonyos – akár ellentmondásos kiigazításokra szorulhat, amelyek kiterjednek a sábát betartására, a nemek elkülönítésére és a kóser minősítésre is.

The post Katonai sírfelirat – protokoll vagy vallási követelmény first appeared on Új Kelet Live.