Kik kaphatnak rezsiutalványt – hogyan használhatjuk fel – kormányzati közlemény
A kormány mai bejelentésének megfelelően megjelent a nyugdíjasoknak
szóló rezsiutalványokról szóló kormányrendelet. A rezsiutalványra az
öregségi nyugdíjasok mellett a nyugdíjszerű ellátásban részesülők
jogosultak. Ez nagyjából 2,6 millió embert érint.
 A kormány megbecsülése jeleként nyújtja a rezsiutalványt a
nyugdíjasoknak, amit a gazdaság jó teljesítménye tesz lehetővé.
Magyarország az elmúlt években gazdasági fordulatot hajtott végre,
mára az EU egyik legdinamikusabb bővülő gazdasága.  A magyar
gazdaság a második negyedévben 5,1%-kal nőtt, miközben az uniós
átlag 1,3% volt. Fontosnak tartjuk, hogy az idősek is részesüljenek
a gazdasági eredményekből, hiszen ők az életüket  ledolgozták ezért
az országért, és felnevelték gyermekeiket. A korábbi
rezsicsökkentések mellett a kormány korábban Erzsébet-utalványok
kifizetésével is segítette a nyugdíjasokat.
 A rezsiutalványok értéke egyszeri 9 ezer forint, amit három darab  3
ezer forintos címletben kapnak meg a jogosultak. A rezsiutalványokat
a Posta kézbesíti szeptember 30-ig és azokat 2020. március 31-ig
lehet felhasználni. A Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli
meg. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt
kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnál kell
előterjeszteni  november 30-ig. Az utalvány adómentes.
A rezsiutalványra jogosultak körét a kormányrendelet részletezi, eszerint utalványra jogosultak - a teljesség igénye nélkü

l - a 2019 májusában ellátásban részesülő öregségi nyugdíjaso
k, özvegyi nyugdíjasok, a szülői nyugdíjat, árvaellátást, kor
határ előtti ellátást, rokkantsági ellátást, rehabilitációs e
llátást, baleseti járadékot, rokkantsági járadékot, fogyatéko
ssági támogatást, vakok személyi járadékát kapó személyek. A 
rezsiutalványokat földgáz- és villamosenergia szolgáltatás ki
fizetéséhez lehet felhasználni: postai csekk befizetéséhez va
gy közvetlenül a szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet átadni.
 A részletes tájékoztatás a szolgáltató ügyfélszolgálati átvé
telről a szolgáltató honlapján lesz elérhető. Egyszerre több
 utalványt is és egyszerre több csekk befizetéséhez is fel le
het használni. A befizetésnél az utalványokon szereplő összeg
et kiegészíteni csak készpénzzel lehet, bankkártyával nem. Az
 utalvány készpénzre nem váltható. A szolgáltató ügyfélszolgá
latán átadott rezsiutalványok értékét a szolgáltató haladékta

lanul, de legkésőbb az átadást követő 15 napon belül jóváírja
 a fogyasztó folyószámláján. A rezsiutalványokról érdeklődni
 a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon lehet.