Pályázati lehetőségek közösségi fejlesztésre

 

 

Pályázati felhívást tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program keretében, “Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címmel. A felhívásra az Avasi- és Diósgyőri Horizont Helyi Közösség Helyi Akciócsoport, az Avasi- és Diósgyőri Horizont Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Irányító Hatóság 2017. augusztus 1. napján hozott döntéssel támogatásban részesített.

 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia sikeres megvalósítása érdekében helyi pályázati felhívások jelentek meg a www.avasclld.hu<http://www.avasclld.hu> és a www.diosgyorclld.hu<http://www.diosgyorclld.hu> honlapokon.

 

Pályázni lehet az Avasi Horizont Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kapcsán:

 

 

–        Közösségi terekben megvalósuló programok támogatására, civil szervezetek hálózatépítésének, együttműködésének fejlesztésére

 

–        Lakótelepi környezetben megvalósuló szabadtéri közösségi terek létrehozásának támogatására

 

–        A városrész kulturális intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztésére

 

–        Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására

 

A Diósgyőri Horizont Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kapcsán:

 

 

–        Egészségmegőrzést, illetve prevenciót szolgáló infrastruktúra fejlesztésére

 

–        Egészségügyi, sport és szabadidős tevékenységek támogatására

 

Támogatást igényelhetnek:

 

 

–        Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

–        Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság

 

–        Magyarország területén alapított és miskolci székhellyel/telephellyel rendelkező közalapítványok

 

–        Magyarország területén alapított és miskolci székhellyel/telephellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján

 

–        Magyarország területén alapított és miskolci székhellyel/telephellyel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok

 

 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 20-ig van lehetőség. A helyi felhívások keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.