MÁRCIUS 15.: A JÁRVÁNY MIATT IDÉN IS CSENDESEN ÜNNEPEL MISKOLC

Ahogyan 2020-ban, a járvány miatt idén is elmaradtak a nagy ünnepi rendezvények március 15-én. Hétfő délelőtt Veres Pál polgármester, Varga Andrea alpolgármester és Ignácz Dávid jegyző mindössze az emlékezés koszorúit helyezték el a hagyományos miskolci helyszíneken: az Avasi temetőben Szemere Bertalan, Palóczy László, Butykai József, Horváth Lajos sírhelyeinél; Görgey Artúr, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Petőfi Sándor, Szemere Bertalan, Lévay József, Deák Ferenc és Petőfi Sándor szobránál; valamint Batthyány Lajos és Petőfi Sándor emléktáblájánál.

A város polgármestere ünnepi beszédét idén is a Miskolc Televízió kamerái előtt mondta el. Veres Pál úgy fogalmazott: remények és csalódások határozzák meg mindennapjainkat. A polgármester szerint erőt kell merítenünk március 15. hőseinek emlékéből.

– Kedves miskolciak az idei ünnepen, mikor az iskolák, óvodák zárva vannak, amikor nem ünnepelhetünk együtt, meséljünk mi a gyerekeinknek, unokáinknak március 15-éről. Meséljünk Petőfiről, Jókairól Vasvári Pálról. Meséljünk Kossuthról és Széchenyiről. Meséljünk Batthyányról, és Szemeréről. Meséljünk a célokról: a békéről, a szabadságról az egyetértésről. Meséljünk arról, hogy ezek az emberek értünk kockáztatták az életüket és a szabadságukat. Ezek az emberek az országért, a hazáért, egy igazságosabb és szabadabb világért szálltak síkra. Szavakban és tettekben egyaránt. Meséljünk a gyerekeinknek és az unokáinknak róluk, ahogyan csak tudunk (…) mert lehet, hogy egyszer majd ők lesznek azok, akiknek ki kell állniuk magukért, Az igazságukért, a szabadságukért. Meséljünk és emlékezzünk! – mondta Veres Pál.