Partnerségi egyeztetés

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Város településkép védelmi rendeletének [TKR] módosítását kezdeményezi a City Light reklámokra vonatkozó szabályozás kiegészítése, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Vasgyári út 24. szám alatti, 23379/4 hrsz.-ú, Vasgyári Közösségi Ház helyi egyedi védelem alá vonása miatt.

 

A módosítás tartalmát ismertető dokumentum megtekinthető a Főépítészi Kabinetnél, illetve a város honlapján a következő internetcímen:

https://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/strategiak-koncepciok#quick-access-target-6

A TKR módosítására vonatkozó észrevételek, vélemények 2021. október 13-tól 2021. november 3-ig adhatók le.

A felmerült véleményeket kérjük, hogy a fenti idő alatt írásban juttassák el Veres Pál polgármesternek címezve a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Kabinet 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. posta,

vagy a partnersegiegyeztetes@miskolc.hu internet címre.

 

A tervekkel kapcsolatosan 2021. október 27-én 15 órai kezdettel a járványügyi szabályok betartása mellett, tájékoztató lakossági fórumot tartunk.