A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnöksége a 2021.
december 14-ei ülésén áttekintette a 2022. évi önkormányzatokat
érintő központi intézkedéseket és azok hatásainak központi
költségvetési forrásból történő kompenzálása érdekében a 15/2021.
(XII. 14.) számú elnökségi határozatával állásfoglalást fogadott el.
 A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnöksége által
elfogadott állásfoglalás szerint a települési kötelező önkormányzati
közszolgáltatások biztosításának biztonsága érdekében
elfogadhatatlannak tartja a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti
szabályokról szóló, a 2022. évre vonatkozó, települési
önkormányzatokat sújtó általános díjemelési tilalmat. Az Elnökség
felkéri a Kormányt, hogy törvénymódosítással tegye lehetővé az egyes
szociális és gyermekvédelmi ellátásoknál az élelmezési
nyersanyagköltségek emelését, nyújtson kompenzációt a települési
önkormányzatok részére a gáz- és villamosenergia, valamint
üzemanyagárak emelkedése miatt keletkező többletkiadások fedezetére,
valamint az önkormányzati hivatalokban és intézményekben dolgozó
közszolgálati munkavállalók vonatkozásában a 2022. évi minimálbér és
garantált bérminimum, valamint a megemelkedő polgármesteri
illetmények és tiszteletdíjak miatt keletkező többletbér-kiadások és
járulékaik fedezetére. A teljes állásfoglalás elérhető a TÖOSZ
internetes oldalán.
     Kiadó: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)