A Kúria közleménye – kifogásolták a bírók átvezénylési gyakorlatát
Csodálkozással értesültünk arról, hogy az Európai Bizottság a
Magyarország elleni jogállamisági eljárásban kifogásolta a bírák
kirendelési gyakorlatát a magyar bíróságokon, így a Kúrián.
Különösen furcsa, hogy a kifogás mindössze néhány héttel azt
követően merült fel, hogy az Országos Bírói Tanács áprilisi ülésén a
kérdésről hatásköri vitát folytatott. Meggyőződésünk, hogy a
felvetésnek nincs köze a jogállamiság kérdéséhez, mert a valósághoz
sincs köze.
 Kétségtelen, hogy a kirendelés rendkívüli szolgálatteljesítési
forma, amelyre elsősorban akkor kerülhet sor, ha előre nem látható,
vagy másképpen megoldhatatlannak bizonyuló átmeneti helyzet miatt
valamelyik bíróság, így akár a Kúria azonnali segítségre szorul. A
magasabb fokú bíróságra, így a Kúriára történő kirendelés más
esetben a bíró szakmai fejlődésének és tapasztalatszerzésének is
eszköze, azaz a személyes gyarapodását szolgálja. Mindkét eset
átmeneti, belátható végű, határozott ideig tartó intézkedés, és
mindkét esetben a kirendeléshez a bíró egyetértése és a két érintett
bíróság elnökének hozzájárulása szükséges. Bármelyik nyilatkozat
hiányában a kirendelésre nem kerülhet sor, vagy annak visszavonása
esetén a kirendelést meg kell szüntetni.
Az elmúlt években valóban több bíró kirendelésre került sor a
Kúriára. Ennek oka azonban egészen sajátos. Ha valakinek esetleg
elkerülte volna a figyelmét, az elmúlt két esztendőben súlyos
koronavírus járvány érintette az országot, amely kihatással volt
nemcsak a bírósági ügyérkezésre, de az igazságszolgáltatási
álláshelyek megpályáztathatóságára is. Amint a járványhelyzet – ha
csak átmenetileg is – lehetővé tette, a Kúria a nyilvánosan
hozzáférhető bírói álláspályázati felhívásokból megismerhetően
folyamatosan intézkedett a bírói álláshelyek betöltéséről és ezzel
együtt a kirendelések megszüntetéséről. Tény persze az is, hogy a
pályázatok kiírása után, "független" szervezetek azonnal
megfogalmazták a vádat, hogy a Kúria bírói állományának kicserélése
történik.
 Végezetül ezúton kívánunk megnyugtatni minden érdeklődőt, hogy az
álláspályázatok kiírása jelenleg is folyamatos. Az elkövetkező két
hónapban, még a nyári ítélkezési szünet előtt a Kúrián megszűnik az
utolsó hosszú távú kirendelés is. Ennek oka azonban nem a minden
valóságos vagy ésszerű alapot nélkülöző kritika, hanem a
Covid-járványhelyzet aktuális szintje.
     Kiadó: Kúria