„A miskolciak és nem a pártok választottak”- Veres Pál: nincs az a pártérdek, ami fontosabb Miskolcnál – megjelent a Miskolci Naplóban
Veres Pál

Nem támogatja Veres Pál polgármestert, hanem saját
jelöltet állít a jövő évi önkormányzati választásokon
Hegedűs Andrea országgyűlési képviselő személyében a
DK – jelentette be múlt pénteken a párt helyi szervezete az LMP-vel közösen. Veres Pált nem lepte meg a hír,
mint fogalmazott: benne volt a levegőben.
A kialakult helyzetről Miskolc polgármestere úgy vélekedik, hogy ez a döntés nem
a DK és az LMP szavazóiról,
nem a miskolciakról, hanem
mindössze a DK helyi vezetésében néhány ember személyes ambíciójáról szól. Erről pedig azt gondolja, hogy
nincs az a személyes ambíció,
ami fontosabb lehet a közösség érdekénél, és nincs az a
pártérdek, ami fontosabb lehet Miskolcnál.
A DK kritikájára, hogy nem
eléggé ellenzéki, lapunknak
adott interjújában Veres Pál
azt mondta: 2019-ben polgármesternek jelentkezett, nem
ellenzéki vezetőnek. „Az én
dolgom az, hogy vezessem a
várost és képviseljem a miskolciakat. A pártok dolga meg az,
hogy szavazókat gyűjtsenek
maguk mögé. Vagyis most a
saját feladatukat kérik rajtam
számon” – tette hozzá.
Azt is elmondta: „engem
nem pártok választották, hanem a miskolci emberek, éppen ezért nem a pártoknak
számolok el, hanem a miskolci embereknek.”

Viharos hét van mögöttünk
a városi közéletben. Múlt hét
pénteken a DK helyi szervezete a párt elnökével és az LMP
közreműködésével bejelentette, hogy nem támogatják
Veres Pál polgármestert, hanem saját polgármesterjelöltet
állítanak, Hegedűs Andreát,
aki jelenleg listás országgyűlési képviselő a DK színeiben.
A kialakult helyzetről és a
jövőről kérdeztük Veres Pált,
Miskolc polgármesterét.
– Meglepte a hír, hogy a DK és
az LMP önálló polgármesterjelöltet indít a választásokon?
– Igazán nem lepett meg, benne volt a levegőben. Előző nap
már egészen biztos voltam benne, másnap pedig meg is történt.
Egyenes út vezetett idáig.
– Szabad tudni, hogy mi volt
ez az út?
– A helyi DK útja az egyéni
ambíciók útja. Meggyőződésem, hogy ez a döntés nem a
DK és az LMP szavazóiról, nem
a miskolciakról, hanem mindössze a DK helyi vezetésében
néhány ember személyes ambíciójáról szól. A DK helyi vezetéséből páran ebben a ciklusban
nem tudtak olyan pozíciót foglalni, amit akartak, így most ezzel próbálkoznak. Lelkük rajta.
– Rosszul élte meg, hogy kihátráltak ön mögül?
– Egyáltalán nem. Ha valaki
nem akar velem dolgozni, azzal én miért akarjak? Ha valaki
nem Miskolcért akar dolgozni,
hanem a saját politikai előmeneteléért, ott nekem mi dolgom? Ahogy aznap a közleményemben is írtam: ez egy olyan
pillanat, amikor végre elváltak
egymástól a dolgok. Szerintem
nincs az a személyes ambíció,
ami fontosabb lehet a közösség
érdekénél, és nincs az a pártérdek, ami fontosabb lehet Miskolcnál. Ezt gondoltam, amikor
polgármester lettem, és ezt gondolom most is.
– Ők nem ezt gondolták?
– Nem tudom, mi volt a fejükben 2019-ben, de ha végignézzük az elmúlt néhány évet,
azt kell hogy mondjam: többségében mást mondtak és mást
csináltak. Van erre pontos kifejezés is, de kultúrember vagyok.
Szerencsére azonban ez nem
mindenkire igaz onnan.
– De itt volt velük Gyurcsány
Ferenc is, a párt elnöke, aki meg
is indokolta, hogy miért nem támogatja önt.
– Én nem tudom, hogy pártelnök úr honnan szerzi az információit, de tartok tőle, hogy
a helyi párttársai megvezették,
megvezetik. Viszont hál’ istennek nem dolgom pártelnököknek referálni, így nem érzem
ebben a felelősségemet. Az ő
dolga, honnan tájékozódik.
– Önt viszont számtalan esetben érte az a vád, hogy Gyurcsány bábja…
– Persze. Épp annyira,
amennyire most látja. Senki
bábja nem vagyok, főnököm is
csak három van: a Jóisten, Miskolc népe és a feleségem.
– A sajtótájékoztatón eléggé
konkrét kritikával illették az ön
munkáját. Végigmehetünk ezeken?
– Menjünk.
– Első vádpontban azt fogalmazták meg, hogy ön nem eléggé ellenzéki.
– 2019-ben polgármesternek
jelentkeztem, nem ellenzéki
vezetőnek. Ha ellenzéki vezető
akartam volna lenni, belépek
egy pártba, és indulok az országgyűlési választásokon. Az
én dolgom az, hogy vezessem
a várost és képviseljem a miskolciakat. Minden miskolcit.
A pártok dolga meg az, hogy
szavazókat gyűjtsenek maguk
mögé. Vagyis most a saját feladatukat kérik rajtam számon.
Egészen abszurd.
– De ön ellenzéki támogatással lett polgármester…
– Én független polgármesterjelöltként indultam, az ellenzéki pártok pedig támogattak. Én
elfogadtam a támogatásukat,
mert ők elfogadták a függetlenségemet. Ilyen egyszerű. Megegyeztünk egy programban, egy
szakmai, erkölcsi és etikai minimumban és abban, hogy együtt
fogunk ezekért a célokért dolgozni. Ehhez megkaptak minden pozíciót, tanácsnoki megbízatásokat, bizottsági tagságokat,
felügyelőbizottsági tagságokat,
mindent ahhoz, hogy információ- és döntésközelben legyenek,
hogy együtt tudjunk dolgozni.
Azért vágtunk ebbe együtt bele,
mert azt gondoltuk, hogy lehet
ezt jobban csinálni, mint az előző kilenc évben a fideszes városvezetés tette.
– És ez nem sikerült?
– Alapvetően sikerült, mert
jobban csináltuk. Ezúttal is nagyon köszönöm mindenkinek,
akivel együtt tudok dolgozni,
akikkel együtt is szeretnék dolgozni, képviselőknek, szakembereknek. Csak nem mindenkivel ment az együttműködés.
– Mondana példákat?
– Nem szeretnék. Nem szeretem a személyeskedést.
– Akkor azt mondja meg,
hogy akivel nem ment, ön szerint miért nem ment?
– Azért, mert sokan nem értették meg, hogy nagyon más
dolog ellenzékből politizálni
és viselni egy város vezetésének a felelősségét. Sőt maga
a felelősség fogalma is idegen
volt néhányaknak. De tényleg nem szeretnék kibeszélőshow-t tartani.
– Értem, akkor térjünk vissza
a kritikákra. Szóval elhangzott,
hogy ön nem eléggé ellenzéki,
ráadásul túl jó kapcsolata van
a kormány köreivel, mi több, az
egyetem kuratóriumába is beült
a pártok megkérdezése nélkül.
– Na, akkor ezt bontsuk
részekre. Én nem körökkel
szoktam tárgyalni, hanem a
Kormány tisztviselőivel, államtitkárokkal, miniszterekkel,
mert ez a dolgom. Velük tárgyalok pályázatokról, projektekről,
fejlesztésekről, lehetséges befektetőkről, Miskolc előrejutásának lehetőségeiről. A feladatom
az, hogy Miskolc első számú
lobbistája és nagykövete legyek.
Az illem is azt diktálja, hogyha
leülök valakivel tárgyalni, akkor nem azzal kezdem, hogy
ráborítom az asztalt, mert attól
Miskolcnak nem lesz jobb egy
fikarcnyit sem.
– Az ellenzéki kiállást hiányolják ön szerint?
– Igen, de ezt sem értem, hiszen számos alkalommal emeltem szót a brutális kormányzati
elvonások ellen, a tömegközeledési támogatások elvonása ellen, az önkormányzatokat sújtó
energiaárak miatt, oktatási kérdésekben.
– Ha már az oktatásnál tartunk. Miért ült be az egyetemi
kuratóriumba?
– Ezt már elmondtam néhányszor, de akkor újra. Tanár
vagyok, oktatásszervezési és oktatáspolitikai szakember, iskolaigazgató voltam évtizedekig,
ebben éltem le életem túlnyomó
részét. Meghívnak a városom
egyetemének kuratóriumába
mint polgármestert, mint volt
egyetemi oktatót, mint oktatási szakembert, és azért ne menjek, mert az néhány pártpolitikusnak nem tetszik? Szerintem
nagyon fontos, hogy Miskolc a
polgármesterén keresztül képviseltetve van az egyetem irányítótestületében. És jó lenne,
ha ez minden egyetemi városban így lenne. Ráadásul mióta a
kuratórium tagja vagyok jelentősen javult a város és a Miskolci Egyetem kapcsolata.
– De egyeztetett a pártokkal a
kuratóriumi tagságáról?
– Nem kellett ez ügyben
egyeztetnem, mert úgy ítéltem
meg, hogy ez egy nagy lehetőség Miskolcnak, a városnak.
Ők sem egyeztetnek velem, ha
egyikük-másikuk párttisztségért indul. Nem is igénylem,
mert nincs vele dolgom. Dolgom a várossal van, a befektetőkkel van, a hatóságokkal van.
Azzal van dolgom, hogy jó minőségben és takarékosan befejezzük a megörökölt projekteket, hogy a város szebb legyen,
boldogabb és zöldebb.
– Apropó zöld. Az is elhangzott az emlegetett sajtótájékoztatón – ez az LMP-s Schmuck
Erzsébet részéről – , hogy az ön
politikája nem eléggé zöld.
– Hát erre tényleg csak azt
tudom mondani, hogy ugyan
már. Legalább annyira vennék
a fáradságot a kritikusok, hogy
utánaolvasnak annak, amiről
beszélni szeretnének. Miskolc
bekerült az EU 100 klímasemleges város missziójába, ami
Magyarországról Miskolcon
kívül csak Pécsnek és Budapestnek sikerült. Csak az elmúlt években több ezer fát ültettünk el a városban, 260 ezer
csertölgycsemetét ültetünk el
a Bedegvölgyben, 32 hektáron,
közvetlenül a belváros szomszédságában, aminek köszönhetően jóval tisztább lehet majd
a város levegője. De menjünk
tovább. Miskolc nemrég nemzetközi díjat nyert a történelmi
Avas értékeinek megőrzéséért,
a száz legjobb közé kerültünk a
Green Destinations nemzetközi, éppen a zöld-, fenntartható
turizmus témájában megrendezett nemzetközi megmérettetésen. És itt is egyetlen másik magyar település, Veszprém
anyaga mellett választották be
a miskolci pályázatot a legjobbak közé, ráadásul a város és
a civil szféra szakembereinek
együttműködésével. És még
egy dolog. A TOP-os forrásokból éppen most fordítunk több
száz millió forintot parkosításra, zöldítésre, a zöldfelületek
növelésére, megújítására a történelmi Avason, a belvárosban,
a Népkertben és Tapolcán. Ha
még az iskolában lennénk, biztosan megkérdezném, hogy hiányoztak a hölgyek-urak, amikor ezeket vettük?
– Az önnel szemben felhozott
érvek között volt még akkumulátorgyár, rabszolgamunka és
luxusberuházások.
– Értem. Felvetődött a közgyűlésben, hogy hozzunk egy
olyan szabályt, ami megtiltja az
akkumulátorgyárak letelepedését. Elvetettük, és inkább úgy
döntöttünk, hogy kidolgozunk
egy szigorú szempontrendszert,
amit teljesíteni kell az idetelepülő gyáraknak. Mindnek. Ha
akku, ha nem akku, a környezetünk biztonságát nem adjuk. Ezt azok is megszavazták,
akik most kritizálnak. Miskolcra számos szektorból akarnak
gyárak, üzemek, új munkahelyek települni és ez nagyon jól is
van így. Van, ami több fizikai és
van, ami jelentős mennyiségű
magasan képzett munkaerőt
keres. Az elmúlt években letelepült cégek egyértelműen ez
utóbbi kategóriába tartoznak.
– És mire gondoljunk luxusberuházások alatt?
– Remélem, hogy a DK és az
LMP nem az új orvosi rendelőket, óvodákat, játszótereket,
utakat, parkokat, kerékpárutakat, a Kilátó felújítását vagy épp
a múzeumot sajnálja a miskolciaktól. Csak mert ezek voltak a
fejlesztéseink zöme. Szerintem
a várra és az Ellipsumra gondolnak, amihez viszont éppen
semmi közünk, mert ezek már
az előző ciklusban megkezdett
beruházások voltak, amiknek
pont az eredményét nyögjük, és
igyekszünk velük megbirkózni.
Ne haragudjon, hogy élesen fogalmazok, de ezek csak olcsó és
üres szlogenek.
– Ha már újra szóba kerültek
a pártok: mit gondol, tud nyerni
2024-ben a most kihátráló pártok szavazói nélkül?
– Engem nem pártok választottak, hanem a miskolci emberek. Nem a pártoknak számolok
el, hanem a miskolci embereknek. Ha egy párt nyájként kezeli a választóit, téved. Az emberek nagyon sokfélék. Kinek
ez, kinek az szimpatikus, kinek
jobban, kinek kevésbé tetszik
egy-egy döntés vagy cselekvés.
A világ nem fekete vagy fehér,
nem Gyurcsány vagy Orbán.
Teljesen természetes az, hogy
valaki helyben Veres Pálra szavaz, országosan meg mondjuk a
DK-t vagy az LMP-t támogatja
vagy épp a kormánypártokat.
Ne kezeljük le az embereket,
mert sokszor világosabban és
lényegretörőbben látnak és
gondolkodnak, mint a vezetőik.
Higgye el, értik, mire megy ki
ez a politikai helyezkedés.
– Szóba került a napokban
egy polgármesteri előválasztás
is. Ön mit gondol erről?
– Az előválasztás a kihívók
megmérettetésének a terepe.
Ha lesz több kihívó, majd megmérkőznek, hogy 2024-ben ki
induljon velem szemben. Úgy
látszik, hogy Miskolcon jelenleg a DK-LMP és a FIDESZ jelöltjei akarhatnak velem szemben indulni, gondolom, ők
lesznek egy esetleges előválasztás résztvevői.
– Végezetül még egy apróság:
Hegedűs Andrea azt mondta a
sajtótájékoztatón, hogy „A 2019-
es álom nem vált valóra, így nekünk kell jövőre beváltani”.
– Valóban vannak olyan politikusok, akiknek bizonyos pozíciókról szóló álmai nem váltak valóra, de őszintén szólva,
nem is azért vagyok itt, hogy
politikusok személyes vágyait
teljesítsem.

 

Interspar épül a Bulgárföldön

Évtizedes adósságot törleszt a városvezetés és
a Spar Magyarország – jelentette be közösségi
oldalán Veres Pál, Miskolc polgármestere. „Jó hír
a diósgyőrieknek! Sikeres tárgyalást folytattam
a Spar Magyarország képviselőivel, és örömmel
jelenthetem, megépül az évek óta várt Interspar
áruház Diósgyőrben” – áll Veres Pál polgármester
Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Mint írja, a területen nyolcezer négyzetméteren
indul el a beruházás, háromezer-ötszáz négyzetméteres területen lesz az élelmiszer áruház,
ezerötszáz négyzetméteren pedig egyéb boltok,
üzletek kapnak helyet.
– Évtizedes adóssága ez a városnak a diósgyőri
városrészben élők felé, hiszen az ott lakóknak eddig a város másik végére kellett menniük egy-egy
nagyobb bevásárlás miatt. Hamarosan azonban
ez helyben is megoldható lesz. A város minden segítséget megad az áruháznak, a tárgyaláson erről
is biztosítottuk őket – írja a városvezető.
Ahogyan az ismert, a legutóbbi országgyűlési választás kampányidőszakában a miskolci események középpontjába került a Bulgárföldön elterülő
gazos terület. Kiss János, a terület jelenlegi fideszes országgyűlési képviselője azzal kampányolt:
garantálja, hogy bevásárlóközpont épül ezen a
helyen. Az elmúlt időszakban az egyik legnagyobb
hazai gyorsétterem-lánc épített itt egy egységet,
azonban Veres Pál és a Spar Magyarország képviselői sikeres tárgyalásainak végéig a politikus
hallgatott az általa garantált fejlesztésről.