2024. január 1-jétől emelkedik a pedagógusok bére – havi félmilliónál  kezdődik

A Kormány döntése szerint 2024. január 1-jével 32,2%-kal emelkedik a
pedagógus átlagbér, a pályakezdő gyakornokok fizetése pedig a
pedagógusok új életpályájáról szóló törvényben a 2023. évre
rögzített 400.000 Ft-os illetményhez képest 528.800 Ft-ra emelkedik
és ennél kevesebbet más pedagógusok sem kereshetnek. A Kormány
határozatban rendelkezik arról, hogy az emelt bérek februári
kifizetéséhez szükséges források biztosítása a központi költségvetés
terhére az állami, egyházi és magánintézmények fenntartói részére is
megtörténjen.
 A pedagógus minősítés és az intézményi tanfelügyelet eljárásait is
újraszabályozzák. Erre azért van szükség, mert az adminisztrációs
terhek csökkentése érdekében a pedagógus tanfelügyelet és az
intézményvezetői tanfelügyelet megszűnik, az új szabályok értelmében
pedig a pedagógus minősítés is önkéntessé válik, az előmenetelhez
szükséges gyakorlati idő pedig jelentősen csökken.
A 2024. január 1-jétől alkalmazandó új bérsávok szerint a
 pedagógus havi illetménye nem lehet kevesebb
 Pedagógus I. besorolás esetén 538.000 forintnál, Pedagógus II. 
kategóriában 555.000 forintnál, Mesterpedagógusnál 630.000 forintnál,
Kutatótanár esetében pedig 750.000 forintnál. A belügyi tárca javaslata
 a mesterfokozat meglétét további 2%-os, a matematika, digitális kultúra,
 természettudomány-környezettan, fizika, kémia, biológia, földrajz
 szakos szakképzettséget pedig az e tantárgyakat tanító pedagógusok
 vonatkozásában további 4%-os illetményemeléssel ismerné el.
 Kiadó: Belügyminisztérium