Elfogadták a megyei területfejlesztési koncepciót
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés csütörtöki ülésén a testület elfogadta a megye területfejlesztési koncepcióját, valamint megalkották a közgyűlés jövő évi munkatervét.
Dr. Mengyi Roland elnök a határozatképesség megállapítását követően megnyitotta a közgyűlést. Elsőként a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciójának elfogadása tett javaslatot vitatta meg a testület.Wachter Balázs, a Vital Pro Kft. tanácsadója elemezte 2000-ig visszamenőleg a megyében történt társadalmi, gazdasági folyamatokat. A statisztikai adatok alapján 2002-10 közt csökkent a lakosság, 2010-12 közt stagnálás figyelhető meg. A fiatalok száma csökken, a 60 év fölöttieké viszont növekedik. Az élve születések száma stagnált, illetve enyhén növekedett. A munkanélküliség 2010-12 közt stagnált. Szorgalmazta a meglévő potenciális munkaerő képzettségének a javítását, illetve célként fogalmazta meg, hogy magasabb jövedelmet biztosító munkahelyek szülessenek. A GDP alapján változott a gazdaság szerkezete: a mezőgazdaság és az ipar aránya nőtt, a szolgáltatásé csökkent. A lakásállomány 2001-11 közt mintegy 5000-rel nőtt, ezzel párhuzamosan egyre több az üresen álló lakás.

Mihályi Helga hozzászólásában hiányolta az adatok frissességét, illetve véleménye szerint a leszakadó társadalmi csoportok süllyedését nem sikerült megállítani. Kormos Dénes elismerte, hogy komoly munka készült, de látszanak a korlátai: a gazdasági, társadalmi kérdések nem megyehatárhoz kötöttek. A hátrányos helyzetű térségek sorsa iránt aggódott. Lukács András szerint kevés idő volt a 799 oldal áttanulmányozására. Pasztorniczky István ugyancsak az adatok frissességével volt elégedetlen.  Az üres lakások arányának növekedésével kapcsolatban a falvak elnéptelenedéséről szólt.

A vita lezárását követően dr. Mengyi Roland felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés koncepció, nem pedig program. A tételes javaslatok megfogalmazása a következő feladat része lesz. „Aki nem tudja hová megy, nem is ér oda”- utalt a célok megfogalmazásának a fontosságára az elnök, aki felhívta az ellenzéki képviselők figyelmet arra, hogy a romeltakarítás után az idén nagyot változott a világ, megindult a gazdaság: „Sikerült megállítani a leszakadást, amelyet a kormányzásuk okozott. Növekedési pályára állt a megye.”

Wachter Balázs válaszában emlékeztetett, hogy hosszú távú koncepció megalkotásáról van szó, ezért érdemes hasonlóan hosszú időszakra visszatekinteni. A közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot.

Ezt követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. évi munkatervére tett javaslatot vitatta meg a testület. Pasztorniczky István módosító indítványt nyújtott be, a januári közmeghallgatás témájaként a hátrányos helyzetű kistérségek helyzetének megvitatását javasolta. Indítványát a testület nem támogatta. Dr. Mengyi Roland emlékeztetett rá, hogy a fejlesztési stratégiában szerepel a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása, erre jelentős fejlesztési forrásokat is terveznek. A közlekedés fejlesztés (határtérség becsatolása), képzés is ezt a célt szolgálja. A közmeghallgatás témájaként előterjesztői módosítással élt: a megyei szénbányászat helyzetét javasolta. Az elnöki módosítóval együtt elfogadta a közgyűlés az előterjesztést.

Szalayné Ostorházi Mária a NAV regionális főigazgatóságának a vezetője adott tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági folyamatairól. A szóbeli kiegészítésben kiemelte, hogy megtorpant a visszaesés, pozitív elmozdulás tapasztalható. Elmondta, hogy a családi adókedvezményt 70 ezren vették igénybe, 10 milliárd forint erejéig, ami megjelent a belföldi értékesítésben. A megyében mért 6 százalékos bővülés magasabb az országos átlagnál. A beruházások 10 százalékkal növekedtek a megyében, ami plusz 5 százalékot jelent. „2013 már az elmozdulás éve Borsod-Abaúj-Zemplénben”- értékelt Szalayné Ostorházi Mária.

Lukács András a foglalkoztatással kapcsolatban elégedetlenségének adott hangot. Pasztorniczky István kijelentése szerint nem javult társadalmi, gazdasági helyzet. A közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.

A hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok támogatási szerződései kapcsán hozott közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékozatót a testület vita nélkül tudomásul vette.

Tekintettel a gazdasági érdekekre „A Területfejlesztési dokumentumok elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló javaslatot zárt ülés keretében vitatta meg a közgyűlés.