Búcsú Kiss Pétertől….

Mély fájdalommal, megrendülve fogadtuk Kiss Péter halálának hírét.
Személyében egy olyan politikustól kell búcsút vennünk, aki nemcsak kiváló politikai érzékről tanúskodó közéleti szereplője volt a magyar politikának, hanem a baloldal, a szociáldemokrata eszmék egyik meghatározó alakja is. Aki miniszterként, kancelláriaminiszterként nemcsak politizált, hanem a közjó megteremtésén fáradozott. Kiállt azokért, akik erre nem voltak képesek. Képviselte azokat, akikkel mostohán bánt a sors.
Elvei és munkássága kifejezte annak az eszmerendszernek a következetes képviseletét, amelyben a népért, a nép jólétéért, a munkásokért, a szakszervezetekért, a leszakadókért és a képviselet nélkül maradókért és jogaikért küzdött. Nem a szavak, a tettek embere volt, aki a Baloldali Tömörülés Platform elnökeként is a mindennapokban bizonyította: leghívebb képviselője a demokratáknak, a köztársasági eszmék elszánt követőinek.
Halála nagy veszteség a Baloldali Tömörülés Platform számára, nagy veszteség az elkötelezett baloldali gondolkodók számára.
A Baloldali Tömörülés elnöksége nevében őszinte részevétünket fejezzük ki.
A platform tagjai osztoznak a család gyászában.