A Magyar Telekom bejelentése a 2014. évi eredmény után várható osztalékról

A Magyar Telekom bejelenti, hogy a most rendelkezésre álló információi alapján, jelenlegi tervei szerint nem fog osztalékot fizetni a 2014. évi eredmény után.

A Társaság osztalékpolitikája alapján, amely szerint az eladósodottsági rátát (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített arányát) a 30%-40% közötti céltartományban kívánja tartani, valamint tekintettel a Csoport pénzügyi helyzetére, a jelenlegi működési és üzleti környezetre és feltételekre, a Társaság úgy gondolja, hogy nem lesz olyan helyzetben, hogy osztalékot fizessen a 2014. évi eredmény után.

A fentiek az Igazgatóság által a későbbiekben a Közgyűlés részére előterjesztendő hivatalos osztalékjavaslat függvényében változhatnak. A hivatalos osztalékjavaslatot az Igazgatóság megfelelő időben fogja előterjeszteni, amikor az összes szükséges információ rendelkezésre áll, és valamennyi előfeltétel teljesül.