Munkát ajánlunk Szalonnán -keresünk intézményvezetőt, szakgondozót – álláshirdetés!

Családok átmeneti otthonába keresünk intézményvezetőt, családgondozót, gondozó/szakgondozót

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidővel. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 3754 Szalonna, Tópart út 4.sz.

Intézményvezető:

 • Főiskolai vagy egyetemi végzettség 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt képesítés,
 • Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • 3 év vezetői gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • A pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok, cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szociális szakvizsga (családvédelem, családgondozás vagy gyermekjóléti alapellátásból).

 

Családgondozó:

 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/7. pontjában előírt képesítés,
 • A pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Gondozó/szakgondozó:

 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/7. pontjában előírt képesítés,
 • A pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza (mely tartalmazza a kapcsolattartásra használható elektronikus levélcímet, és telefonszámot),

a képesítést igazoló okirat(ok) másolata

a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,

a vezetői gyakorlat meglétét igazoló iratok

kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata,

A munkakör a plyázat elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ megszerezhető a 0642 788-631 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a szocialis@elethalo.hu email címen.