Az első operatív közgyűlés – miről tárgyalnak majd a miskolci városatyák

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának első úgynevezett operatív közgyűlését

most november 21-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartják meg

a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri

Közgyűlési Termében. Mint ismeretes ez nyilvános , a zárt tárgyalást igénylő napirendi pontok kivételével.

 

Napirendi javaslat

 

  1. Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester

 

  1. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel szerződéséhez kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó készfizető kezesség jóváhagyására

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester

 

  1. Javaslat önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások térítésmentes átvétele tárgyában történő döntéshozatalra

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester

 

  1. Javaslat ingatlan Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére történő használatba adására

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester

 

  1. Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester

 

  1. Javaslat a „Kárpát-medence népviseletei” elnevezésű gyűjteményre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester

 

 

 

Zárt ülés:

 

  1. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester

 

  1. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester

 

  1. Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyben

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester

 

  1. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott polgármesteri döntésről

Előterjesztő:         Veres Pál polgármester