A színházi vezetők közleménye – nyugalomra kérik a politika és a kultúra minden szereplőjét

A Magyar Teátrumi Társaság, a Vidéki Színházak Igazgatóinak Egyesülete, a Magyarországi Nemzetiségi Színházak Szövetsége, a Mozaik Művészegyesület, a Szabadtéri Színházak Szövetsége, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége a magyar kulturális élet működése szabályozásának egyes területeit érintő jogszabály-módosításokkal kapcsolatban nyugalomra kéri a politika és a kultúra minden szereplőjét.

 

Meghatározó hazai színházi érdek képviseleti szervezetekként az

alábbi szempontok figyelembevételét kérjük és javasoljuk a

jogszabály-alkotóknak.

  1. A magyar kulturális élet összességében nem kaphat kevesebb

állami támogatást a jövőben, mint eddig, így a Nemzeti Kulturális

Alap forrásai sem csökkenhetnek.

  1. A Nemzeti Kulturális Alap forrásainak elosztásában a magyar

kulturális élet szereplőinek kell döntő szerepet biztosítani.

  1. Az önkormányzatok fenntartásában levő színházak

finanszírozásáról az államnak és az önkormányzatoknak többre évre

előre meg kell állapodniuk. Az önkormányzatok, amennyiben vállalják,

önállóan működtethetik a fenntartásukban levő színház(ak)at. Ha erre

nincs forrásuk, akkor állapodjanak meg az állammal – több évre

előre.

4.    A megállapodások nem térhetnek ki arra, hogy akár az önkormányzatok, akár az állam beleszóljon a színházak művészeti munkájába. A színházak vezetőinek megbízása és felmentése közös fenntartás esetén csak közös döntés alapján történhet.     5.    A független színházak nem kaphatnak kevesebb forrást, mint eddig.  A készülő törvénymódosítást a fenti szempontok alapján kérjük végrehajtani, várjuk a jogszabály-módosítás végső formáját. Az elmúlt évek színházépület felújításai, a magyar kultúrára fordított, egyre növekvő források, a tao-rendszer visszaéléseinek megszüntetése arra a reményekre jogosít bennünket, hogy a készülőjogszabály-módosítás jobb helyzetbe hozza a magyar kultúraintézményeit. És ha már a színházaknál tartunk: magyarázatot várunk a Fővárosi Önkormányzattól arra, hogy miért nem bízta meg a fenntartásában álló Szabad Tér Színház vezetésével, a pályázati javaslattevő bizottság által, annak jogszerű eljárása alapján támogatott, az elmúlt tizenöt évben azt sikerrel vezető, a posztra egyedül pályázó, a Magyar Érdemrend Tiszti keresztjével valamint Bánffy- és Budapest-díjjal kitüntetett Bán Teodórát?! Szervezeteink készen állnak a kormánnyal és más színházi szervezetekkel folytatandó egyeztetésre. Budapest, 2019. december 8.

Kiadó: Magyar Teátrumi Társaság