Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék és óvodák 2020. évi nyári zárva tartásának rendjéről

 

 

 

 

 

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve bölcsődei ellátásában való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják az intézmények.

 

A nyár további részében Korm.rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az óvodák és bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

A 2020. március 16. napjától elrendelt rendkívüli szünet időtartama alatt a bölcsődei és óvodai ellátást nyújtó intézményeknek szülői igény esetén biztosítani kellett azon gyermekek kiscsoportos napközbeni felügyeletét, akiknek otthoni felügyelete nem volt megoldható.

Mindezek alapján a jogszabályban előírtaknak megfelelően először két önkormányzati fenntartású bölcsőde és három önkormányzati fenntartású ügyeletes óvoda kijelölése történt meg. Az egyre növekvő igények kielégítése céljából Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere a bölcsődei és óvodai ügyeleti ellátás biztosítása érdekében további intézmények megnyitásáról döntött. A rendkívüli szünet ideje alatt összesen 8 önkormányzati bölcsőde és 17 önkormányzati óvoda látott el ügyeleti feladatokat, melyek közül több intézmény szinte folyamatosan működött.

 

Az önkormányzati fenntartású – MESZEGYI által működtetett – bölcsődék a nyári időszakban sem zárnak be, továbbra is folyamatosan, a szokásos rendben fognak működni.

Az óvodák nyári zárva tartásának meghatározása során a városvezetés figyelembe vette, hogy a rendkívüli szünet alatt a szülők többségének a szabadsága elfogyott, ugyanakkor azt is mérlegelni kellett, hogy az ügyeletes intézmények dolgozói integrált szinten vettek részt az ügyeletet igénylő gyermekek ellátásában, valamint otthoni munkavégzés keretében folytatták tevékenységüket, ezért az intézményvezetők ezen időszak alatt a rendelkezésre álló lehetőségek szerint biztosították a munkavállalók részére a szabadság kivételét, illetve jogszabályi előírás, hogy a pedagógus szabadságát elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a június 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban kell kiadni.

Valamennyi körülmény mérlegelése alapján a gyermekek egész évben történő biztonságos ellátása érdekében 2020. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 21. napjáig a rendkívüli szünet alatt leghosszabb ideig (2 hónapig) ügyeletet ellátó intézmények kerülnek bezárásra, és a nyári zárással nem érintett óvodák a szokásos rendben és nyitva tartással működnek a kijelölt időszakban.

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének VI-96/950 011-11/2020. számú határozata szerint:

 

 1. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 21. napjáig az alábbi önkormányzati fenntartású óvodák tartanak zárva:

 

 1. a) Miskolci Avastetői Óvoda (3524 Miskolc, Hajós A. u. 3.) és tagintézményei:
 • Leszih Andor úti Tagóvoda (3524 Miskolc, Leszih A. u. 6.) és a
 • Szilvás úti Tagóvoda (3529 Miskolc, Szilvás u. 37.).

 

 1. Miskolci Diósgyőri Óvoda (3534 Miskolc, Árpád út 4/a) és tagintézményei:
 • Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda (3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 28.),
 • Stadion Sport Tagóvoda (3534 Miskolc, Stadion u. 47/a.) és a
 • Bulgárföldi Tagóvoda (3534 Miskolc, Fazola H. u. 4.).

 

 1. Miskolci Százszorszép Óvoda (3530 Miskolc, Serház u. 1.) és tagintézményei:
 • Bársony János úti Tagóvoda (3531 Miskolc, Bársony J. u. 27.) és a
 • Tündérkert Sport Tagóvoda (3531 Miskolc, Aba u. 49.).

A gyermekek elhelyezését a zárva tartó óvodák körzetére vonatkozóan a következő intézmények biztosítják:

 

 1. Miskolci Avastetői Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekeket a
 • Miskolci Napraforgó Óvoda (3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18., Tel.: 555-293) és tagintézményei:
 • Középszer úti Tagóvoda (3529 Miskolc, Középszer u. 5., Tel.: 560-288),
 • Petneházy úti Tagóvoda (3529 Miskolc, Petneházy u. 4., Tel.: 363-705),
 • Benedek Elek úti Tagóvoda (3516 Miskolc, Szolártsik tér 1., Tel.: 360-362) és
 • Várhegy úti Tagóvoda (3519 Miskolc, Várhegy u. 2., Tel.: 422-286).

 

 

 1. Miskolci Diósgyőri Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekeket a
 • Miskolci Nyitnikék Óvoda (3533 Miskolc, Andrássy u. 53/a.; Tel.: 46/532-406) és tagintézményei:
 • Szivárvány Tagóvoda (3534 Miskolc, Kacsoh P. u. 8., Tel.: 379-787) és a
 • Vadász úti Tagóvoda (3518 Miskolc, Vadász u. 2., Tel.: 439-343).

 

 

 1. Miskolci Százszorszép Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekeket a
 • Miskolci József úti Óvoda (3531 Miskolc, József u. 2., Tel.: 508-817) és tagintézményei:
 • Brunszvik Teréz Sport Tagóvoda (3525 Miskolc, Mátyás kir. u. 17., Tel.: 509-622) és a
 • Dózsa György úti Tagóvoda (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 36., Tel.: 507-499)

 

Amennyiben a zárva tartó intézményekbe járó gyermek részére szülője óvodai ellátást szeretne igényelni, azt az adott óvoda és tagóvodái tekintetében a fentiekben kijelölt intézmények bármelyikében igénybe veheti előzetes bejelentést követően.