A Polgárőrség kiemelt figyelmet fordít a biztonságos iskolakezdésre

Országszerte több ezer iskolában kezdődik meg szeptember elsején a
tanítás. Az Országos Polgárőr Szövetség a 2020/2021-es tanévben is
kiemelt figyelmet fordít a biztonságos iskolakezdésre, ezért
országszerte kétezer egyesület több ezer polgárőre áll készen arra,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítsák a diákok balesetmentes
iskolába jutását.
 Ennek érdekében az iskolák közelében továbbra is minden reggel
polgárőrök segítik a gyalogos átkelőhelyeknél a zavartalan és
biztonságos közlekedést. A polgárőrök megerősített szolgálatot
látnak el az iskolák környékén. A napi szolgálatellátás részét
képezi az iskolákhoz közeli utcák és közterületek, valamint az
iskolásokat szállító autóbuszok, illetve megállóhelyek és a
csellengő fiatalok ellenőrzése mind önállóan, mind a társszervekkel
– rendőrség és közterületfelügyelet – közösen. Az OPSZ bűnmegelőzési
programjának része, hogy a Polgárőrség jelzést ad a szolgálat során
tapasztalt jogsértésekről és gyanús eseményekről, állandó
kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel és az iskolaőrökkel.