Antall József, egy karakteres magyar és egyben európai politikus
antall józsef

    A rendszerváltozás után az első szabadon választott miniszterelnök
Antall József 1993. december 12-én hunyt el. Egy olyan államférfi
távozott akkor, akinek meghatározó szerepe volt a diktatúrát
felváltó demokratikus berendezkedés kialakításában és az ehhez
vezető békés átmenetben.
     Elkötelezett volt a többpárti demokrácia, a jogállam
megteremtésében. Támogatta az önkormányzatok létrejöttét,
törvényileg garantálta széles jogkörüket, biztosítva a működésükhöz
szükséges feltételeket. A szociális piacgazdaság kiépítésén
dolgozott, hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi szempontokra.
Legfontosabb célkitűzése Magyarország euroatlanti integrációja volt.
Neki tulajdonítják a Varsói szerződés feloszlatásának
kezdeményezését.
     Az ellenzéket politikai ellenfélnek és nem ellenségnek tekintette.
A demokratikus elveihez minden körülmények között ragaszkodott és a
kormányfői feladatokat még betegen is ellátta. Egy olyan
karakteresen magyar és európai politikus volt, aki - a kormányzásban
elkövetett hibák ellenére - bölcsességével, mértéktartásával és
előrelátásával ma is példaként említhető.
     Az LMP szerint munkássága egyértelművé tette, hogy Magyarország
akkor tud megfelelni a haladás követelményeinek, ha politikáját az
emberi jogokra, a parlamenti demokráciára és a demokratikus elvek
maradéktalan tiszteletben tartására építi.
 Keresztes László Lóránt,
 az LMP frakcióvezetője
     Kiadó: LMP parlamenti frakciója