Együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi Minisztérium – a  megállapodást Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, valamint Dr. Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár írták alá ünnepélyes keretek között 2021. február 22-én, a bűncselekmények áldozatainak napján, Budapesten
justitia igazság

A konvenció célja a felek feladatkörébe utalt áldozatsegítési és
pártfogó felügyelői tevékenységgel összefüggő feladatok eredményes
megvalósításának elősegítése, valamint az intézmények közötti
szakmai partnerség elmélyítése. Ennek keretében az aláíró felek
szorosan együttműködnek a bűncselekmény, vagy tulajdon elleni
szabálysértés áldozatainak okozott társadalmi, erkölcsi, anyagi és
érzelmi sérelmek enyhítése, az egyes alternatív büntetési formák
eredményes végrehajtásának és a közvetítői eljárások eredményes
lefolytatásának előmozdítása, valamint a kölcsönös tájékoztatás és
az adatközlések egyszerűsítése és gyorsítása érdekében.
 A megállapodás értelmében a felek vállalják, hogy fokozott
figyelmet fordítanak az áldozatok jogainak hatékonyabb
érvényesítésére és érvényesülésére, továbbá együttműködnek közös
szakmai és prevenciós, illetve bűnmegelőzési programok
lebonyolításában, valamint egymás tevékenységeinek ismertté tétele
és népszerűsítése érdekében.