Sikeres földgázbeszerzés a MIHŐ közreműködésével  – eredményesen spóroltak

 

 

A közös földgázbeszerzéssel várhatóan 140 millió forint megtakarítás érhető el.

Miskolc Közgyűlése 2017-ben a Miskolc Holding Zrt.-t bízta meg az önkormányzati gazdasági társaságok, intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. és gazdasági társaságainak energiagazdálkodásával kapcsolatos feladatok elvégzésével.

Ennek megfelelően a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési eljárás keretében, ebben az évben is elvégezte a társaságok közös földgáz energia beszerzésének koordinálását oly módon, hogy a társaságok a lehető legkedvezőbb földgázárban részesüljenek.

 

2020-2021. évre vonatkozóan a beszerzésben öt önkormányzati intézmény (11  telephellyel), négy önkormányzati gazdasági társaság (4 telephellyel), valamint öt Holding tagvállalat és maga a Miskolc Holding Zrt. (39  telephellyel) vett részt, közel 17 millió  köbméter várható földgázigénnyel.

 

A közbeszerzési eljárásban négy földgázkereskedő tett érvényes ajánlatot, melyek közül elektronikus árlicit alkalmazásával került kiválasztásra a nyertes kereskedő. A beszerzési eljárás során a jelenlegi földgázárhoz képest várhatóan több mint 24 százalékos  földgázköltség csökkenés várható, mely éves szinten összesen csaknem  140 millió forint. Ez a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai esetében több mint 119 millió forint  az önkormányzati intézmények esetében pedig csaknem  21 millió forint  költségmegtakarítást jelent. Jövőre  a közös földgáz energia beszerzésének koordinálását már teljes körűen a MIHŐ Kft. látja el.