Beiktatták hivatalába Balog Zoltán református püspököt – a szentelés húsvétkor lesz – képeimmel  nosztalgiázom

A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.

Beiktatták hivatalába hétfőn Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület novemberben megválasztott új püspökét.

A koronavírus-járvány miatt zárt körben megtartott beiktatás után Balog Zoltán elmondta: püspöki szolgálatának elején “odafigyelő, hallgató püspök” szeretne lenni, ezért már a héten elkezdi az egyházkerület református gyülekezeteinek látogatását. Hozzátette: mindenkivel személyesen szeretne találkozni, ezért elhatározta, hogy 1,5-2 év alatt felkeresi az egyházkerülethez tartozó több mint háromszáz gyülekezetet.

Megjegyezte: a hivatal átvételét a járvány miatt két részre kellett osztani. A hétfői szűk körű beiktatás után két hónappal, húsvét hétfőn tartják majd meg a püspökszentelést, mert szeretnék, ha azon minél nagyobb számban részt vehetne a gyülekezet. A püspöki székfoglaló is ott fog elhangzani.

Balog Zoltán a református egyház jelenlegi legsürgetőbb feladatának nevezte a közösségek megerősítését. Szerinte a világban és Magyarországon is hiányoznak az erős közösségek, amelyekben az emberek otthonra találnak. Az egyházi közösségek képesek megtartani az embereket, képesek mellettük állni és erőt adni nekik életük krízishelyzeteiben. Ezeknek az otthont kínáló egyházi közösségeknek a megerősítése tehát a legfontosabb feladat – mondta.

Ugyancsak fontosnak nevezte az egyház részvételét a közszolgálatban, amellyel az egyház tagjain túl is több mint százezer embert érnek el. Példaként említette, hogy minden kórházban van református lelkész, lelkigondozói szolgálat.

Szólt arról is, hogy az egyház fontosnak tartja a találkozást a fiatalokkal, hiszen ők a jövő egyháza és a jövő Magyarországa. Nagy lehetőség a hit- és erkölcstan oktatása, amellyel több mint százezer fiatalt érnek el, ugyanakkor szükség lenne az oktatás reformjára és a hitoktatók státuszának megerősítésére, lelki és szellemi képzésükre.

Megjegyezte: ugyancsak fontos az egyháznak a református egyetemen tanuló nyolcezer diák.

Szeretném, ha ők nem egyszerűen egy egyetemen tanulnának a sok közül, hanem megkapnák azt a pluszt, amit a református, keresztyén hitvallás adni tud.

Balog Zoltán szerint mindezen feladatok elvégzéséhez legelőször a “háttérvilágot kell megerősíteni”. Hozzátette, a lelkipásztorok anyagi, lelki és jogi biztonságának megteremtése, megerősítése olyan fontos ügy, amelyet eddig is feladatának tartott, és ezután is kiemelten kezel.

Korábbi miniszteri szolgálata és püspöki szolgálata közti különbségről szólva azt mondta:

az egyházban nem szeretjük valamifajta politikai korrektség jegyében elhallgatni vagy átcsomagolni azt, amit igazságnak ismertünk fel. A reformátori és bibliai örökséghez híven a lehető legnagyobb őszinteségre van szükség

– fogalmazott.

Balog Zoltánt 2020. november 5-én választották meg a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének. Az új püspök Szabó Istvánt váltja, aki három cikluson, 18 éven keresztül vezette az egyházkerületet.

Január elején derült ki, hogy Balog lemondott a Fidesz pártalapítványának a kuratóriumi elnöki posztjáról. Az Emmi korábbi minisztere megalakulása óta, 17 éven át vezette a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványt (SZPMA).

A 2018-as választás után fokozatosan távolodott a politikától: az Emmi élére Orbán Viktor májustól Kásler Miklóst nevezte ki, Balogot pedig arra kérte, hogy energiáit az alapítványi munkára, a „kormány Európában zajló küzdelmeinek szellemi és jogi hátterének megalapozására” koncentrálja.

2018 őszén a parlamenti mandátumáról, nem sokkal később pedig az Orbán Viktor évértékelőit is szervező Magyar Polgári Együttműködés Egyesület éléről is lemondott. 2019 májusában a SZPMA elnökként is végzett munkájához hasonló megbízást kapott Orbán Viktortól: a miniszterelnök „a kiemelten fontos társadalmi ügyek” utazó nagykövetévé nevezte ki “a kormányzat eredményeinek és céljainak nemzetközi bemutatását” bízva rá.

A lelkészi hivatásához visszatért politikusról 2019 nyara óta lehetett hallani, hogy ő lehet a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.

Az SZPMA vezetése mellett – szintén január 31-i hatállyal – 2018 júniusa óta betöltött roma felzárkózásügyi miniszterelnöki biztosi posztjáról is lemondott.

Szerény véleményem szerint Balog Zoltán nagytiszteletű miniszter – jómagam csak így szólítottam – a legaktívabb, jóindulatú csupa szív kormánytag volt. Nem volt könnyű dolga, hiszen csaknem nyolc tárca tartozott hozzá. Szerencsére jó érzékkel választotta ki az államtitkárait, s rendre megfogadta a tanácsadói véleményét. Hangsúlyozom kikezdhetetlen volt. Próbáljunk együtt gondolkodni, emlékszik e valaki valamilyen vele kapcsolatos negatívumra? Nem nagyon.

A második Orbán kormány felállásakor társadalmi egyenlőtlenségekért felelős államtitkárként kezdte. Első találkozásunk egy borsodi kis cigánytelepülésen volt, Szekeres Imre leharcolt szolgálati kocsijával l érkezett. A világ legtermészetesebb módján lehuppant az ottani iskola lépcsőjére, hogy miközben beszélgetünk, szemmel tarthassa a völgyben zsinatoló roma gyerekeket. Voltak világmegváltó tervei. Egy késő este váratlanul érkezett a megyeházára, s hogy zavartalanul adhasson interjút kiküldte az elnök urat a saját irodájából. Ennek magam láttam a kárát. Viszont büszkén mondhatom szinte minden akkoriban kiadott könyvemet nemcsak támogatta, de már kéziratban is elolvasta. Számomra érdekesek voltak azok a projektjei, amelyekkel a romák felzárkóztatását próbálta felgyorsítani. Ehhez mindig hozzátette cigánykérdés nincsen, a magukra hagyott szegényekre kell koncentrálni, bőrszínűktől függetlenül. Kitalálta, hogy több ezer roma asszonyt képez ki védőnőnek. Mondta ők lesznek azok, akik a családon belül rendet teremtenek, és hatékonyan be tudnak avatkozni a cigány családok életmódjának megváltoztatásába. Biztosan jó ötlet volt, kíváncsi lennék mennyire sikerült ezt kivitelezni.

Egyszer szóba került a családja is. Mondta a gyerekek a Balatont kultiválják. Ő viszont azzal érvelt, hogy miután mindenki oda készül, ők inkább menjenek a természet adta szép hegyek közé.  Számára Bükkszentkereszt lett az oázis, a pihenő helye.  Gyakran látták ott futni is. S mivel kötődik a megyénkhöz egyszer kimondta ő bizony ennek a tájnak lenne a miniszterelnöke.

A nagytiszteletű miniszter úr bármikor képes volt önkritikát gyakorolni. Sokat emlegetett kiszólása – túltoltuk a biciklit – jegyezte meg egy nem éppen népszerűvé vált intézkedésük nyomán. Figyelemreméltó, hogy mivel jól beszélt németül a kormány több fontos diplomáciai tárgyalásán sikeresen képviselte az érdekeinket, s erősítette a jó hírűnket a nagyvilágban. Szerénysége puritánsága köztudott. Egy szabolcsi körzeti rendelő és orvos lakás átadása után ebédközben faggattam.  Gondoltam, amíg beszél, nekem több jut az apró nyírségi töltött káposzta csikk okból. Bevált a trükk, bár a vendéglátók folyamatosan adagolták a muníciót. Kiderült mindkettőnknek ez a kedvenc fogása. Ott mesélte el szabadidejében bibliaolvasó köröket vezet. Kérdeztem, mi van akkor, ha ebben a baráti körben valaki személyes, nem közérdekű kéréssel keresi meg. Válasza a következő találkozásunkra már nem hívjuk meg. Hangsúlyozta régvolt barátai, ismerősei, munkatársai előtt mindig nyitva az ajtaja. Nem felejti el, hogy valamikor a diósgyőri vasgyárban még az esztergagépek körül sepregetett, számon tartja a lelkésztársait, de minden kérésnek megvan a maga ideje. Egyébként máig is nevezetes az önzetlen minden irányba kiterjedő  segitségnyujtásáról. Nem véletlenül vezeti vezette a polgári köröket.

Vajon megtartja e ezt a funkcióját?

 

Balog Zoltán

Balog
1000
Balog Zoltánnal
balog zoltán