www.adjegyelmenyt.hu  – ne hagyja ki , ez nem egy kampány


Az élményalap


Az Élményalap program lényege a
fogyatékos emberek minél színesebb
és szerteágazóbb, egész országra
kiterjedő élményszerzésének
támogatása, a közösségben rejlő segítő
szándék felkeltése, felmutatása, a
társadalmi elfogadás és befogadás, valamint az egymásról szerzett
közös tapasztalatok elősegítése. A lényeg: minél több élményalapú
találkozás és beszélgetés a fogyatékos és az „ép” emberek között.

Az Élményalap felhívja a figyelmet arra, hogy minden ember a saját
lehetőségéhez mérten tud pénz nélkül is adakozni. Elég egy élmény,
amit mindenki a saját lehetőségeihez, erőforrásaihoz mérten fel tud
ajánlani: egy közös túra, egy koncertélmény, jógaóra, de lehet egy
közös pecázás, csónakázás is a tavon.


A program céljai


Az Élményalap célkitűzése egyrészt a társadalom, a társas, társadalmi
környezet formálása, a befogadó, elfogadó környezet kialakítása.
Másrészt pedig a fogyatékos emberek motiválása annak érdekében,
hogy merjék igénybe venni a környezetük nyújtotta lehetőségeket,
merjék megélni a társadalmi befogadás azon szintjét, amelyen az
éppen tart. Az Élményalap egyszerre szólítja meg a befogadó
társadalom aktivizálódó szereplőit (magánembereket és
szervezeteket), és a rejtőzködő, a hétköznapokban elszigetelődő
fogyatékos embereket és családtagjaikat.


Az adjegyelmenyt.hu

Az élményalap egy internetes platformon működik az
adjegyelmenyt.hu oldalon. A honlap felépítése végtelenül egyszerű,
akár 2 perc alatt is lehet élményt felajánlani. Az oldalon csupán két
funkció érhető el, élmények felajánlása és adományozás a rendszer
fenntartására. A honlapon megjelennek a felajánlott és a megvalósult
élmények is, annak érdekében, hogy a honlapról legyenek
kivezethetően a tartalmak, eredmények, ezzel növelve a honlap
forgalmát, ami egyre több újabb felajánlást és élményt generál,
illetve kontrollálhatóvá teszi a rendszer működését.


adjegyelmenyt.hu/


A programnak, helyi szinteken van értelme, ahol életszerű
kapcsolatba kerülhetnek egymással a felajánlók és az igénybevevők, s
lehetősége van a valós találkozásoknak. Éppen ezért helyi szinteken
adjegyelmenyt.hu/pécs, /budapest /győr oldalakat indítunk, s egy
helyi segítő közösség koordinálja az élmények felajánlóit és
igénybevevői egymáshoz. A helyi oldalak, helyi szintű
élményfelajánlásokat jelentenek, s helyi szintű adományozást is.


Szereplők


A rendszer fontos szereplői a központ, akik szervezik a helyi szintű
oldalakat, a marketing kommunikációt, menedzselik a szakmai
koncepciót és a növekedést. A rendszer másik fontos szereplői a helyi
koordinátorok, 23 fő, önkéntesek, akik kapcsolatot tartanak a helyi
fogyatékos célcsoporttal és szervezeteikkel, minimál aktivitásra
alapozva szervezik az élményfelajánlások és az igénybevétel
találkozását, az élmények megvalósulását.


Fenntarthatóság


A rendszer a helyi adományozásokból tud fejlődni. Jellemző költségek
a honlapok elkészítésének költsége, a marketing, közösségi média

marketing költségei, telefonköltségek, fejlesztés költségei, fordítási
költségek, jogászi költségek (szakértői díjak).

A rendszer a támogatásokból és pályázati forrásokból tud
bevételekhez jutni.