Pályázati kiírás Bükkábrányban -anyakönyvvezetőt és pénzügyest keresnek

Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezető és pénzügyi ügyintézőmunkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3431 Vatta, Szemere Bertalan utca 20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

anyakönyvi, pénzügyi, szociális, iktatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

·        Magyar állampolgárság,

·        Cselekvőképesség,

·        Büntetlen előélet,

·        Középiskola/gimnázium,

·        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·        anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ASP program használatában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        részletes szakmai önéletrajz

·        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

·        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2018. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3422 Bükkábrány, II. András tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BA/670/2018 , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető és pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a munkáltató jogkör gyakorlója választja ki. A döntésről a pályázókat az elbírását követően a kiíró értesíti. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:2018. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.bukkabrany.hu – 2018. július 2.