.


A miskolci közgyűlés elején megemlékeztek arról, hogy több ismert és neves személyiség elhunyt: Szádeczki Zoltán, Korinthus Katalin, Dobosné Vörös Eleonóra, Vékony Sándor, Baán István, Veréb Krisztián, Kovács Attila, Verebély Iván, Ondrasek Iván – néma felállással emlékeztek meg róluk.

Veres Pál polgármester felidézte: Nehéz időket élünk, a járvány második hulláma tombol. Az első hullámot győztesen vészeltük át, a városban néhány beteg volt csak. A második egy másféle védekezési módszert követel meg. Az elsőnek nagy ára volt, az önkormányzatokat, egyéneket, vállalkozókat egyaránt megviselte, hogy le kellett állítani a gazdaságot egy időre. A másodikban törekedni kell arra, hogy a nemzetgazdaság ne álljon le. Láthatjuk, hogy a járványkórházak létrehozása szükséges volt, újabb osztályok átalakítására van szükség. A tesztek mintavételét bővíteni tudták, mintavételi pontok számával együtt, a mentőket újabb forrásokkal segítik. Intenzív kommunikációs kampányt folytatnak, ezt erősítik. A felelős magatartást mindenkinek követnie kell, mert ez talán fékezni tudja a vírus terjedését. A maszk használata igenis segít, a fertőtlenítés, a rendszeres kézmosás szintén. Ennek ellenére most látják, hogy akár naponta több százzal nő a fertőzöttek száma a megyében. Nagy ára van a védekezésnek: a város gazdaságát is jelentősen érintette, ahogy bizonyos gazdasági ágazatokat is (vendéglátás, turizmus). Összességében több, mint 5 milliárd hiányzik a város költségvetéséből. Ezeket a védekezésre költötték, illetve annak következtében elvont források voltak. A költségvetésnek a 15 százalékát teszi ki ez az összeg. Felelősséggel, takarékosan kellett meghozni intézkedéseket. Jelentős kormányzati támogatást kaptak cégek, ez örömteli, a befektetési érdeklődés nem lanyhult: Chervon Auto ide települ. Ő is tárgyalt velük, sikerként tudjuk elkönyvelni. A végéhez közeledik a Creativ Region gazdaságfejlesztési zóna stratégiai tervezése, amelyhet további 2 megye (Heves, Nógrád) is csatlakozott. Pár héten belül összeáll a stratégiai anyag, a kormány elé tudják terjeszteni. Finomhangolásra még lesz lehetőség a 2030-ig terjedő fejlesztési időszakban. Egy külön egyeztető fórumot hoznak létre az egyetem koordinálásával, a megyei önkormányzattal, a BOKIK-kal mások mellett, ezt Horváth Zita rektor hívta életre. A megye, a város regionális terveinek összehangolását segíti majd egyebek mellett. Nagy lehetőség, hogy az EU következő ciklusában is sok forrás jusson a régiónak. Nagyon bizakodó a városvezető.

Ülésezett a képviselőtestület. Mocsári László képgalériája

Alakszai Zoltán helyére Bajusz Gábor került a közgyűlésben, fogadalomtétele most lett volna, de beteg.


1. napirendi pont: Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Szabó András osztályvezető ismertette az előterjesztést. A hivatali munkaidőn, és helyiségen kívüli házasságkötésekért díjat kell fizetni. Ezt, ha az esküvő elmarad, akkor a felek kérésére visszafizetik. Ezt felülvizsgálták a járvány miatt, mert jelentős számban maradtak el házasságkötések, halasztottak el többet, és a befizetett díj visszatérítését kérték. A módosítással előnyösebb, méltányosabb rend kialakítását tudják megteremteni.

Hegedűs Andrea (Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes

Pozitív döntés, kéri a támogatást. Igyekszünk reagálni a világ változásaira. Nagy-Miskolc program keretében módosítani szeretnék ezeket a szabályokat. Korábban 50 százalékkal csökkentették a külső ceremóniák díját. Március 16-ától sokan lemondták a házasságkötést, így a befizetett díjakat visszatérítik számukra.


2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető: 2 ingatlant vonnak ki a törzsvagyonból, azzal a céllal, hogy egy nagy ingatlanegyüttest újra hasznosíthassanak.

Soós Attila (Fidesz): tájékoztat arról, hogy a frakciószövetség minden olyan javaslatot, ami a miskolciak érdekeit, a város fejlődését szolgálja, támogatni fog. Ugyanakkor: szerintük a megszorításokra, hitelfelvételre, privatizációra irányuló várospolitika nem jó. Ilyen ingatlanárak mellett nem jó értékesíteni ingatlanokat. Milyen szándéka van ezzel a városvezetésnek? Érdeklődés érkezett társasház építésére? Ezt támogatnák. A város vagyonát ilyen időszakban eladni nem szabad.

Simon Gábor Fotó: Mocsári László

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: a szándék teljesen egyértelmű, a bizottsági üléseken lehet informálódni. Ebben az előterjesztésben nem eladásról van szó. Mi a cél? Van egy megközelíthetetlen, gondozatlan önkormányzati ingatlan – az elmúlt 10 évben mi volt ezzel az ingatlannal a célja az előző városvezetésnek? A közelében számos társasházat, garázst építettek. Ha egy befektető ebben a területben fantáziát lát, az egy támogatandó cél. A mostani állapotnak semmi értelme nincs. Az elkótyavetyélést a leghatározottabban visszautasítja. Láttuk a mutyit a Szeles utcán, a Búza térnél. Ha az önkormányzat ingatlant értékesít, előbb van egy nyilvános pályázat, határidőkkel. Ha egy befektető ingatlant kíván vásárolni, a Holding honlapján olvashatók, a Miskolci Naplóban szintén. Az induló árat mindig az erre a döntésre jogosult személy, szervezet hozza (polgármester, városüzemeltetési bizottság, közgyűlés). A pályázatok beérkezése után (ez is újdonság a korábbiakhoz képest) minden esetben versenytárgyalást folytatnak le. Ide mindenkit meghívnak, egymás előtt történik a licitálás – így alakul ki a végső eladási ár. A rendszer úgy van kialakítva, hogy fogalmilag is kizárt az elkótyavetyélés. A legnagyobb lelki nyugalommal tanácsolom: támogassák az előterjesztést.

Soós Attila viszontválasza: majdnem mindenben egyetértünk. A rendszer 2019. előtt is fennállt. Nem gondoljuk, hogy mutyi veszélye fennáll.


Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítására

Szunyogh László főépítész: a MiReHu kiemelt beruházást végez a telephelyén, ehhez a szabályozási tervet módosítani kell. Az állami főépítész elfogadta a módosítást. A közgyűlés ezt szentesíti, hatályba léphet a módosítás.

Nem volt vita a napirend fölött.


Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Turizmusfejlesztési Stratégiájának elfogadására

Orosz Eszter ügyvezető online ismertette az előterjesztést: a turizmus területén kiemelkedő fejlődést ért el a város. Ez több területen is kézzel fogható, és Miskolc kitörési pontját jelenti. A várost nem újra kitalálni, hanem csak menedzselni kell. Összeállítottak egy stratégiát 2030-ig, a tervezési folyamat közepén azonban jött a járvány. A váratlan körülményekkel is számoló stratégiát terveztek tehát. A gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés motorja lehet a turizmus. Egy szakmai dokumentumot terjesztettek a közgyűlés elé.

Vita a napirend fölött:

Veres Pál polgármester: pozitív véleményt kaptak a stratégiára a Magyar Turisztikai Ügynökségtől

Borkúti László (Velünk a Város): hogyan készült az anyag? Nagy hangsúlyt fektettek a szakmai és társadalmi egyeztetésekre, ezek eredménye bekerült a dokumentumba, ami összhangban van az országos irányvonalakkal. Cél, hogy a város turisztikai potenciálja 2030-ra a mainál meghatározóbb részben járuljon hozzá az országos célkitűzésekhez. Tényekre, kutatásokra, elemzésekre támaszkodtak. Több évig halogatták korábban egy ilyen koncepciónak a létrehozását.

Soós Attila (Fidesz): vita nem lesz abban, hogy Miskolcnak a turisztika kitörési pontja. Újra plágium-gyanút emleget. Szakmai vitát érdemeben ezért erről sem kívánnak folytatni.

Veres Pál polgármester: szakmai szervezetek ellenben tárgyalták, pozitív visszajelzéseket kaptak róla.

Nagy Ákos

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: terjedelmes, olvasmányos anyag, jövőbe mutató. Elismeri a korábbi városvezetés eredményeit is, ez örömteli. Az ágazat szereplőiről csak szavak szintjén gondoskodik véleménye szerint. A legnagyobb probléma az anyaggal: az önkormányzati források nem jelennek meg benne.

Veres Pál polgármester: a Magyar Turisztikai Ügynökség biztosít forrást a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére – tehát látják benne a potenciált.

Szopkó Tibor (Velünk a Város): „egyszer volt Budán kutyavásár” – nem előremutató politikai attitűd, hogy széles körben társadalmasított, nagyívű anyagról kötekednek a forrás kapcsán (szólt a Fideszhez). Várta volna, hogy az előkészítő munka, a bizottsági ülések során tanácsokat adnak. Ha az Ügynökség szerint kifejezetten jó anyag, az ágazat jövőjét tudja biztosítani, akkor nincs miről vitatkozni. Minden szakmai szereplő azt mondja, hogy megalapozott dokumentum – ezt vitatják, és előveszik a szokásos muníciót, ami „kevés lesz” a jövőre nézve. Az ágazat helyzetét rendbe fogja tenni Miskolcon.

Kopcsó Gábor: hosszú időn keresztül dolgozott az ágazatban. Elismeréssel adózik a készítők felé: rendkívül összeszedett, komoly anyag, átfogó kutatómunka előzte meg. Hiányérzete amiatt van, mert merőben új dolgokat nem tartalmaz. Jól foglalja össze a korábbiakat. Az önkormányzatnak össze kell fognia a vállalkozókkal. Miskolc szerepe a belföldi turizmusban jelentős, ez látható a dokumentumból is. Ezt az irányt támogatandónak tartja.

Veres Pál polgármester: rövidesen elérhető lesz letölthető formában az anyag.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: miskolci, a turizmusban dolgozó irodák, helyi vállalkozók véleményei, javaslatai mennyire vannak benne ebben az anyagban? Mi az újdonság ebben a tervezetben?

Veres Pál polgármester: széles társadalmi körben ismertették a dokumentumot, TDM, miskolci vendéglátósok is részt vettek, véleményezték az anyagot. Mivel stratégiai program, a konkrét intézkedéseket széles társadalmi bevonással hoznak.

Soós Attila (Fidesz): ragaszkodik ahhoz, hogy másolt az anyag egy része.

Szopkó Tibor (Velünk a Város): azt várta, hogy szakmai kérdésekben vitatkoznak majd. A helyi turisztikai szereplők részt vettek az anyag előkészítésében.

Bazin Levente

Bazin Levente (Velünk a Város): nem vettek részt a munkában, nem tudhatják, de le van írva, milyen szinten lett társadalmasítva, mennyi idő alatt készült el, kikkel egyeztettek előzetesen erről. Mindenkinek az a célja, hogy fejlődjön a turizmus, nyitottak voltunk, hogy fórumon tárgyaljuk meg.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: mi az újdonság az anyagban? Az önökéhez képest minden újdonság, hiszen ilyen nem volt. Önöknek mi a javaslata? Hogyan kellene a miskolci turizmust fejleszteni? Ez nem derült ki.

Bartha György (Velünk a Város): nem emlékszik hasonlóan komoly turisztikai anyagra az elmúlt 9 évből. Ami megvalósult és jó volt a korábbi időszakból, azt bevették ebbe az anyagba.

Kopcsó Gábor: kéri, az ágazatra fordítsanak több forrást a jövőben. Az idei síszezon gyakorlatilag elmarad, Bánkút viszont profitálhat ebből.

Molnár Péter (KDNP): az egészségturizmusban még lehet előrelépni.

Veres Pál polgármester: a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőjénél megerősítette, hogy a jó irányt szeretnék folytatni.

Borkúti László (Velünk a Város): javasolja, hogy a bizottsági üléseken tegyenek javaslatokat. Nem emlékszik ilyenekre. Ezen az anyagon a szakma dolgozott, nekünk véleményeznünk kell.

Nagy Ákos (Fidesz) frakcióvezető: hiányolja, hogy nincs benne, hogyan lesz Miskolctapolcán szálloda?

Bartha György (Velünk a Város): Cavintont ajánl a fideszes politikusoknak.

Varga Andrea alpolgármester és Veres Pál polgármester

Veres Pál polgármester: reméli, egyszer érdemi vita zajlik majd egy anyagról. Az előzetes egyeztetések nyitottak voltak, az ellenzéki képviselők számára is.

Veres Pál: Miskolctapolcán előrehaladott tárgyalásokat folytatnak nemzetközi szereplőkkel is szálloda ügyében.

Orosz Eszter ügyvezető szóbeli kiegészítésében végül elmondta, megalapozott tényekre, tanulmányokra, ajánlásokra épül az anyag. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel folyamatos kapcsolatban vannak, így tudják, hogy frissíteni fogják a saját dokumentumjaikat. Ettől függetlenül is aktuális és helytálló a miskolci anyag. Többször, többféle formában egyeztettek a helyi szereplőkkel. Nem szerettek volna fenntarthatatlan attrakciókat. Fennálló problémákra kell megoldást találni. Közvetlen önkormányzati forrásokat felelőtlenség lenne bármely attrakció mellé tenni, hiszen döntően eu-s forrásokat használtak korábban is.


Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos döntések meghozatalára, továbbá tanácsnok megválasztására

Bodnár Tibor osztályvezető: Alakszai Zoltán lemondott képviselői mandátumáról, Bodor Márk szintén lemondott bizottsági tagságáról. A városüzemeltetési bizottságban Bajusz Gábort javasolja Veres Pál Alakszai helyére, Bodor Márk helyett pedig Kubonyi Róbertet. Nagy Ákos frakcióvezető is átvett egy pozíciót.

Vita a napirend fölött nem volt, a Fidesz kérésére azonnal szavaztak is az előterjesztésről. Kubonyi Róbert esküt is tett.


Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről

Bodnár Tibor osztályvezető: lehetőség van arra, hogy két ülés között döntéseket hozzon a polgármester. Jelen esetben 6 döntés van szó: orvosi, háziorvosi szerződések módosításáról, nemzetközi projektbe történő bekapcsolódásról határozott Veres Pál, valamint döntött az Idősbarát önkormányzat díjról, és a Joysonnal kötött regionális beruházási támogatásról.

Sürgősségi napirendek:

Javaslat pályázat benyújtására a „Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” – című pályázati kiírásra vonatkozóan

Miklós Viktor osztályvezető: országos programot hirdettek, illegális hulladéklerakók felszámolására lehet pályázni, akár 27 millió forintot lehet elnyerni, ha pályázik az önkormányzat. Ehhez közgyűlési határozat szükséges.

Vita a napirend fölött:

Bazin Levente (Velünk a Város): eddig is sok közösségi szemétszedési akciót szerveztek. November 7-én Lyukóban lesz a következő. Az elvonások miatt minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy forrásokat szerezzenek. Vissza nem térítendő forrást biztosít a pályázat. A legsürgetőbb feladatok a Tetemváron, Bábonyibércen, Lyukóban vannak.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz-KDNP): tavaly 160 tonna szemetet vitetett el Lyukóból. November 7-én 100-100 darab kesztyű és hulladékzsák felajánlását tették meg Bazin Leventével.

Veres Pál polgármester: támogatja, ösztönzi a képviselők összefogását társadalmi ügyekben.

Bartha György (Velünk a Város): az illegális hulladékot miskolciak rakják ki. Vadkamerákat tett ki, „megdöbbentő volt” látni a felvételeket. A Mirehu-nál évente kétszer lehetőség van a lomtalanítás megszervezésére. És ott vannak a hulladékudvarok is.

Bazin Levente (Velünk a Város): örömmel látja, hogy mindannyian elkötelezettek az ügyben.

Nagy Ákos (Fidesz): országosan 35 ezer illegális hulladéklerakó található, több tízmilliárd forint lenne ezek felszámolása. Ahol gondozatlan a környezet, ott azonnal megjelennek az illegális lerakók. Gondolják át, mely területeket vonják majd be. Ha kitakarítanak egy területet, lámpát helyeznek el, esetleg kamerát, akkor nagy valószínűséggel nem jelennek meg ott újra.

Veres Pál polgármester: mérjék fel a képviselők, hol vannak ilyen lerakatok. Azt tervezi, hogy a képviselők teljes bevonásával használják majd fel a forrást, feltéve, hogy eredményes lesz a pályázat.


Javaslat a Miskolc, Nagy Imre utcában elhelyezkedő ingatlanok elidegenítésére

Halmai Gyula

Halmai Gyula Miskolc Holding gazdaságfejlesztési és ingatlangazdálkodási igazgató: a Bazár tömb évekkel ezelőtt megrekedt, ennek feltáró útja a Nagy Imre út. Itt 1346 négyzetméteren van önkormányzati ingatlan, fejlesztésük kulcsfontosságú. Aktualizált értéken, szigorú feltételek mellett meg szeretnék hirdetni, hogy nyílt, két fordulós pályázat útján értékesíthessék. A belváros megújulása ezzel folytatódhatna.

Soós Attila (Fidesz): ebben a helyzetben nem támogatják az ingatlanok értékesítését. Milyen céllal akarják eladni?

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: ez a terület Miskolc szívében egy seb. A Bazár tömb azon kavicsos részéről van szó, ami sártengerként szokott megjelenni a városlakók szeme előtt. Elindult ott korábban egy fejlesztés, parkolóház épült. Kéri, mindent kövessenek el annak érdekében, hogy a terület megújuljon, a seb kivágható legyen.

Szopkó Tibor (Velünk a Város): az értékesítéssel források folynak be a költségvetésbe. Parkolók is vesznek majd el – a Hősök terén lévő mélygarázs kihasználtsága nem mindig magas, ahogy a Bazár tömbnél lévő parkolóházé sem.

Halmai Gyula: a mostani funkció egy kényszermegoldás, parkolóként használják. Lakások, üzletek épülhetnek, az eredeti szándék is ez volt. Sokkal szigorúbb feltételeket fogalmaztak meg az értékesítésnél. Előírják például, hogy csak olyan vevővel köthetnek szerződést, ha megfelelő referenciákkal rendelkezik (pl. építészeti minőség, beltartalom).


Javaslat ingatlangazdálkodási döntések meghozatalára, valamint a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Halmai Gyula: az elfogadott ingatlangazdálkodási stratégia keretében a bérleti díjakra is javaslatot tettek, ami 50 és 75 százalék. Azoknál a bérlőknél, akik ezt a kedvezményes díjat nem tudják fizetni, alapot hoznak létre, hogy támogassák őket. Elindult a szakmai előkészítő munka, erre készült a rendeletmódosítás. Differenciált, szociális szempontú támogatás, 10-20 százalékos mértékű támogatás. November 1-től biztosítható, a bérlőknek kell benyújtani a kérelmet. Lakások értékesítésére is tettek javaslatot, ezek kapcsán 291 vételi szándék érkezett, és értékbecslést kell elkészíteni.

Mokrai Mihály (Velünk a Város): az ingatlangazdálkodásban is komoly problémákat tapasztaltak, üres volt a kassza. Most viszont felújítják az ingatlanokat. A mostani előterjesztés szerint akik szociálisan rászorultak, támogatást kaphatnak. Azokat kell segíteni, akik önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, amit nem tudnak megoldani.

Soós Attila (Fidesz): drasztikus, példa nélküli lakbéremelés történt Miskolcon véleménye szerint, ami előkészítetlen volt. A felújítás támogatható, de nem a miskolciak zsebéből. Vissza kell vonni az augusztusi döntést.

Szopkó Tibor (Velünk a Város): a közgyűlés arra tett ígéretet, hogy rendbeteszik az ingatlangazdálkodást. Ezt most be is tartják. Azok a bérlők, akik valóban rászorultak szociálisan, azok kapjanak támogatást. Ügyvezetői fizetéssel ne kapjon kedvezményt senki. Igazságos, transzparens, előremutató ingatlangazdálkodásra van szükség.

Varga Andrea alpolgármester: Miskolcon valamivel több mint 70 ezer háztartás van, önkormányzati bérlakás 4800, közel 600-ba nem lehet beköltözni. A bérlakások lakbérköltsége a töredéke a piaci árnak. A lakbéremelés jelenleg 1400 lakást érint, lakbértámogatással kiegészítik a lakhatást. Egy belvárosi, 55 négyzetméteres lakás lakbére 26 ezer forint – a piaci ár 120 ezer forint. Az emelés után 37 ezer forint lesz. A 11 ezer forintos különbözetből lejön a 10, vagy 20 százalékos támogatás. A különbség tehát nagy. A felelős ingatlangazdálkodás a város lakosságának az érdeke, rossz állapotú lakásokat újítanak fel. Csak a rászorultakat támogatják.

Nagy Ákos (Fidesz): előkészítetlen a lakbéremelés. Eső után köpönyeg a mostani előterjesztés.

Fodor Zoltán (Velünk a Város): sok a nem kiadható lakás. Az összes megtakarított pénzt felélte a város az elmúlt években.

Szopkó Tibor (Velünk a Város): modelleztek több háztartást is. Azt látták, hogy 2-3-4 ezer forintos mértékben nő az egyes háztartások bérletidíj-terhe.

Révész Péter (Velünk a Város): úgy lakoltattak ki korábban valakit, hogy arról nem is tudtak, vagy úgy kapcsolták ki a fűtést, hogy arról nem tudott a bérlő. Nem egy év alatt lett ennyi lakás lakhatatlan.

Simon Gábor (Velünk a Város) frakcióvezető: tulajdonosként kell döntést hozni a több, mint 4800 lakásról. Melyik tulajdonos tartja lakhatatlan állapotban lakását? A tulajdonosi felelősségünk, hogy fejlesszük az ingatlanokat, hogy a bérleti díjak a gazdálkodás fenntartását, fejlesztését szolgálják. A tulajdonosi felelősség megköveteli a nehéz döntések meghozását is.

Varga Andrea alpolgármester: a mindenkori minimálbérhez hasonlítva szemlélteti, hogy a bérleti díj nem magas.

Molnár Péter (KDNP): elhibázott döntésnek tartják a lakbéremelést. Kérték, hogy vonják vissza.

Veres Pál polgármester: szépen demonstrálta, mit is kell érteni hangulatkeltés alatt. Főleg furcsa, hogy ezt az országos médiában teszi.

Simon Gábor (Velünk a Város): pontosan leírják, ki jogosult támogatásra. Szeretnénk növelni, remélik, lesz rá lehetőség.


Javaslat ingatlanhasználat biztosítására a Csillagpont Rádió Alapítvány javára.

Halmai Gyula: a jövőben is biztosítsanak számukra antenna-helyet a Kilátón, ezt kéri a rádió.

Vita nem volt a napirend fölött.


Zárt ülést rendelt el a polgármester.