Skip to content

A BZSH ügyvezető igazgatójának azonnali visszahívását kérik

A BZSH ügyvezető igazgatójának azonnali visszahívását kérik

Alábbiakban a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) választási bizottsága elnökének indítványát olvashatják, amelyet a mai napon kaptak kézhez a BZSH képviselő-testületének tagjai, amelyben a hatályos jogszabályra hivatkozva, huszonöt képviselő aláírásával hitelesítve az ügyvezető igazgató azonnali visszahívásának a tárgyalását kérik.

Schwezoff Dávid, a BZSH új erős embere

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok, Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

2014. december 16-án 25 képviselő aláírásával hitelesítve az alábbi indítványt nyújtották be:

Tisztelt BZSH Vezetőség!

Hivatkozással a Budapesti Zsidó Hitközség Alapszabályának 23. § b, 26. §, és a 44. § (7)-es pontjaira, valamint a Választási Szabályzat 17.§ -ra alulírottak rendkívüli közgyűlés tizenöt napon belüli összehívását kezdeményezzük, melynek egyetlen napirendi pontjaként a BZSH ügyvezető igazgatójának azonnali visszahívásának tárgyalását kérjük.

A visszahívás indokai:

1. Az ügyvezető igazgató nem írt ki azonnal közgyűlést az elnök személyének megválasztása céljából, mely munkavégzését jelenleg Alapszabály ellenessé teszi, ugyanis a vezetőség két tagjának lemondásával a vezetőség csak formailag határozatképes – egy tagjuk betegség miatt már hosszú hónapok óta nem tud részt venni a munkában. Gyakorlatilag az ügyvezető munkája és a BZSH működése felett nincs felügyelet.

2. A Számvevő és Számvizsgáló Bizottság határozata és előzetes tanácskozása nélkül hozott döntéseket a BZSH egész működését befolyásoló gazdasági ügyletekben.

3. Nyilatkozataival olyan szellemiséget és erkölcsiséget képvisel, mellyel a BZSH alá tartozó hitközségek tagjainak többsége nem tud azonosulni, több százan nyilvános kiáltványban követelik lemondását.

4. Sajtóban megjelentetett nyilatkozataival a MAZSIHISZ és a Rabbitestület jó hírnevét sértette.

5. Magatartásával akadályozta, hogy a MAZSIHISZ és a BZSH között együttműködő kapcsolat alakuljon ki.

A visszahívást alkalmatlanság miatt javasoljuk

Az Alapszabály szerint kérjük, hogy a rendkívüli közgyűlést tizenöt napon belül összehívni szíveskedjen úgy, hogy legkésőbb január 8-ig a rendkívüli közgyűlés megtartásra kerüljön.

Az indítvány megfelel az Alapszabály 23.§ b/ pontjában rögzített formai követelménynek, aminek az a következménye, hogy ezzel a tárgysorozattal-azaz az ügyvezető igazgató visszahívása napirendi ponttal- már össze kellett volna hívni hivatalosan egy rendkívüli közgyűlést.

„Ezen kívül rendkívüli közgyűlést kell tartani:

b/ ha ezt legalább 20 képviselőtestületi tag írásban kéri a Hitközség vezetőitől, a tárgysorozat megjelölésével. Ebben az esetben a Hitközség elnöke, a vezető elöljáró, vagy az ügyvezető igazgató köteles 15 napon összehívni a rendkívüli közgyűlést.”

Természetesen jól tudom, hogy az Alapszabály ezen pontja kapcsán heves értelmezési viták folynak, melynek lényege, hogy 15 napon belül össze kell hívni a közgyűlést, de az nincs meghatározva, hogy mennyi időn belül kell megtartani. Az viszont vitán felül áll, hogy egy ilyen beadvány esetén rendkívüli közgyűlés rendes közgyűléssel nem köthető össze, mi több, más napirendi pont, mint amit a beadvány szövege rögzít, nem lehet. Tekintettel arra, hogy más napirendi ponttal nem lehet összevonni, ésszerűtlen a rendkívüli közgyűlés egybehívásának halogatása. A mérlegelési és egybehívási idő Magyarországon a hatósági ügymenetekben legfeljebb 30 nap lehet. Ez a szabályrendszer az Alapszabály 80.§-a szerint a Hitközség működését is köti. Azt pedig csak emlékeztetőül idézném fel, hogy 2014. október 29-én egy rekordgyorsasággal egybehívott rendkívüli közgyűlésen vettünk részt, melynek összehívása mögött csak az Ügyvezető Igazgató szándéka állt, s melynek formai követelményein a rendkívüliségre hivatkozva nagyvonalúan átsiklott.

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Ezúton szeretném felszólítani Önt, hogy legkésőbb 2015. január 15-ig a rendkívüli közgyűlést a beadvány által rögzített napirendi ponttal összehívni szíveskedjen. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor élni fogok a 24. § (1) pontjának lehetőségével:

„A közgyűlést a Hitközség elnöke vagy az ügyvezető igazgató hívja egybe, akadályoztatásuk esetén a vezető elöljáró vagy bármelyik elöljárósági tag.”

Ez azt jelenti, hogy mivel nem tett eleget a BZSH Választási Szabályzatának 32. § (2) pontjában foglaltaknak („Az elnök és az ügyvezető igazgató tisztségének megüresedésétől számított 60 napon belül össze kell hívni a Hitközség rendkívüli közgyűlését, a megüresedett tisztség betöltése céljából.”), ezért jelenleg nincsen a Hitközségnek elnöke, a vezető elöljáró lemondott, tehát Ön mindenképpen akadályoztatva van a Hitközség demokratikus és szabályszerű működtetésében. A 24. § fent idézett pontja alapján pedig bármelyik elöljáró jogosult a közgyűlés egybehívására.

Ön előtt most három választási lehetőség áll:

1. Tiszteletben tartja a választott képviselőtestületi tagok több mint egyharmadának szabályszerű indítványát, és legkésőbb 2015. január 15-re egybehívja a rendkívüli közgyűlést, melyet 2015. január 5-ig meg is hirdet.

2. Belátva alkalmatlanságát lemond a BZSH ügyvezető igazgatói posztjáról.

3. Egy elöljárót felkérünk, hogy hívja össze a rendkívüli közgyűlést.

Amennyiben az utolsó opció teljesül, akkor tudnia kell, hogy arra a közgyűlésre informálisan meghívót fogok küldeni mindazoknak, akik aláírásukkal megerősítették a Zuglói Körzet Elég volt! kiáltványát, továbbá a magyar sajtó minden jelentős fórumának. Ha érdemi érvei vannak alkalmassága mellett, akkor azoknak ezt a nyilvánosságot is ki kell állniuk.

Büntetőjogi és közgyűlés előtt való számon kérhetőségem teljes felelősségével kijelentem, hogy levelemet nem hatalmi törekvés, nem mások elvárásainak való megfelelés íratta meg velem. Én egyszerűen csak nem kívánok tisztességtelen játék néma bábja lenni.

Kiss Henriett

Szántó István · Kiemelt hozzászóló · Főszerkesztő-helyettes, Déli Hírlap 2002 ig most Észak

szantograf.hu / kéretik megnézni.Abszurdum ami ebben az ügyben történt. SD úr nemcsak alkalmatlan , de méltatlan erre a tisztségre. Ha lemond jó lenne tisztázni azok felelősségét akik beszavazták. Egy tranvesztita, nem zsidó, diploma hamisító embert. Szégyen mindannyiunkra, hogy szemünk láttára meg lehetett zsarolni, félemlíteni egyházi vezetőket minden következmény nélkül. Kinek jó ez kinek használt ez az ügy, ez a nemzetközi botrány. Miként fotózzák egy képre Amerika ügyvivőjét és Izrael budapesti nagykövetét. Köztudott, hogy ez az ember milyen külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, milyen a baráti köre és mit művelt idáig az állami költségvetésből gazdálkodó hitközség vagyonából. Milliós Channuka est , kocsiamortizálás… Császár Balázs miniszteri fizetése és még ki tudja milyen csontvázak peregnek ki abból a szekrényből. Majd jöhet a következő lépés – a hitközség alkalmazotta miért nem zsidók? Kell e oda olyan apparátus , személyzet ?
Miért nem nyilvános a Zoltai éra gazdasági ügyeinek a vizsgálati jelentése? Már csak azért is, hogy ha minden rendben találtatott akkor Zoltai urat érdemeinek elismeréseként javasoljuk egy magas kitüntetésre. Ha viszont temető vagy más szociális ügyekben nem úgy mentek a dolgok ahogyan illett volna akkor legyen tanulság mindannyiunknak s a következő vezető garnitúrának.
Napi Schwezoff… szantograf.hu

Szántó István


Related article