A MUOSZ kiszorítására – tisztújítást tartott a Magyar Nemzeti Médiaszövetség: a Mediaworks és közmédia vezető munkatársai egymással csapategységet alkotva fogalmazták meg határozott igényüket a szakmai érdekképviselet hatékony ellátására képes újságírószövetség létrehozására. Újjáválasztott és kibővített elnökséggel készül feléledni a pandémia okozta dermedt állapotból a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ). Az online térben tartott szerdai közgyűlésen a tagság bizalmat szavazott korábbi vezetésének, és egy fővel kibővítette a szervezet eddigi elnökségét: a Magyar Nemzet főszerkesztője, Toót-Holló Tamás elnökölte grémiumhoz új tagként a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György csatlakozott.

 

A MagyarA Nemzeti Médiaszövetség közleménye:
        


 A szervezet régi-új elnöke, Toót-Holló Tamás a szervezet
nyitottságáról szólva úgy fogalmazott: "általában mindenkivel
keressük a kapcsolatot és az együttműködést, aki a magyar nyelven
alkotó, dolgozó újságírók új érdekvédelmi, szakmai szervezetének
munkáját, törekvéseit segíteni tudja".
 A közgyűlésen elhangzott beszédek tanúsága szerint a Magyar Nemzeti
Médiaszövetség nagyban támaszkodni kíván az új elnökségi tagja, a
Magyar Sportújságírók Szövetségét (MSÚSZ) vezető Szöllősi György
innovatív elképzeléseire, s mintaként tekint az MSÚSZ által a
médiaszakmában végzett érdekvédelmi munkára, valamint szakmai
elismerési formákra.
"Az elmúlt években kicsiben, a mintegy hétszáz tagú sportújságíró
szövetségnél bebizonyítottuk, hogy lehetséges olyan munkát végezni
egy ilyen szervezetben, amely érdemi és sokféle segítséget nyújt a
kollégáknak, s örömmel csatlakozom a Magyar Nemzeti Médiaszövetség
törekvéseihez egy régóta hiányzó, minden magyar újságíró számára
fontos és hasznos szövetség felépítésében – mondta célkitűzéseiről
szólva a Magyar Nemzeti Médiaszövetség munkájába elnökségi tagként
bekapcsolódó Szöllősi György.
 Az elnök, Toót-Holló Tamás a gazdaság hamarosan esedékes
újraindításához kapcsolta a MNMSZ munkájának erőteljesebb
újraindítását. Terveik szerint hamarosan együttműködési
megállapodást kötnek a médiaszakma velük partnerséget kereső
szervezeteivel, s ezt a szövetségkeresést haladéktalanul
kiterjesztik a Kárpát-medencei magyarság és a diaszpórában élő
magyarság újságírói szervezeteire és újságíró munkatársaira.
 Mint mondták, igyekeznek minél több olyan vonzó szolgáltatást
kínálni, amelyek hozzájárulnak az újságírók munkakörülményeinek
javításához, valamint a médiaszakma biztosabb jövőképének
kialakításához.
z MNMSZ tagsága egybehangzóan szavazta meg az új elnökséget és az általa deklarált stratégiai célokat. Kifejezték azt a szándékukat is, hogy az érdekvédelmi munka új fokozatra kapcsolása mellett a tagság számának gyarapítása érdekében is határozott lépéseket tesznek. Fontosnak tartották azonban azt is hangsúlyozni, hogy a szervezet a rekrutáció során a nyitottságát is fenntartja, a megfelelő feltételek esetén minden jelentkezőt fogadni kész, aki a szervezet eszmeiségét elfogadja. Célkitűzéseik között említették, hogy készek rendszeresen megnyilvánulni a médiapolitika kérdéseiben, s azonnal reagálni kívánnak a magyarországi médiaállapotokkal szemben megfogalmazott minden tendenciózus vádra. Kiadó: Magyar Nemzeti Médiaszövetség