ujkeletlive

Pramila Patten, az ENSZ főtitkár konfliktusokban elkövetett szexuális erőszakkal foglalkozó különleges megbízottja, korábbi izraeli látogatását követően megdöbbentő bizonyítékokra hivatkozva megállapította, hogy a Hamász terroristái az október hetedikei mészárlások áldozait, valamint a foglyul ejtett túszokat és túlélőket szexuálisan zaklatták és megerőszakolták, ezért a történtek további kivizsgálására szólított fel, a szervezet részéről első alkalommal erősítve meg hivatalosan Izrael állításait.

Továbbá, Patten, aki január 29. és február 14. között egy kilenctagú technikai csapat – köztük a szexuális erőszakos bűncselekmények túlélőinek/áldozatainak és tanúinak biztonságos és etikus kihallgatására kiképzett szakemberek, egy törvényszéki patológus, valamint digitális és nyílt forrású információk elemzője – élén látogatott el Izraelbe, illetve Júdea és Szamáriába, hangsúlyozta – „ésszerű okunk van azt hinni, hogy folytatódhat az erőszak,” majd felszólította a Hamászt, hogy „azonnal és feltétel nélkül engedjen szabadon minden fogságban tartott személyt, és biztosítsa védelmüket, beleértve a szexuális erőszakkal szembeni védelmet.”

Részletek a kutatásról

A kormány meghívására Izraelbe érkező Patten hivatalos látogatásának célja volt, hogy összegyűjtse, elemezze és ellenőrizze az október 7-i brutális, Hamász vezette terrortámadások során, és azt követően elkövetett szexuális erőszakra vonatkozó állításokat, annak érdekében, hogy megbízatása gyakorlása során – többek között az ENSZ Biztonsági Tanácsa felé – tájékoztatást nyújtson a tapasztaltakról. Ugyanakkor, a látogatásnak nem volt sem célja, sem megbízatása, hogy nyomozati jellegű legyen, mivel ez a megbízatás az Egyesült Nemzetek más szerveit illeti meg, amelyek azonnal jelezték, hogy készek és rendelkezésre állnak az október 7-i támadások, és azok utóhatásainak keretében elkövetett jogsértések kivizsgálására, áll Patten jelentésében, hozzátéve, hogy „a missziócsoport betartotta a szokásos ENSZ-módszertant, beleértve a függetlenség, pártatlanság, objektivitás, átláthatóság, integritás és a „ne árts” elvét, valamint a titoktartás, és a tájékozott beleegyezés tiszteletben tartásával kapcsolatos elveket.”

Az Izrael teljes együttműködésével adatokat gyűjtő kutatócsoport a szabadon engedett túszok első kézből származó beszámolói alapján „egyértelmű és meggyőző információkat talált” arról, hogy egyes nők és gyermekek fogságuk alatt a konfliktushoz kapcsolódó szexuális erőszaknak voltak kitéve, beleértve a nemi erőszakot, és a „szexualizált kínzást.”

A missziócsoport összesen 33 találkozón folytatott megbeszéléseket izraeli nemzeti intézményekkel, köztük az érintett szakminisztériumokkal, valamint az izraeli biztonsági erőkkel. Meglátogatta az Izraeli Nemzeti Törvényszéki Orvosi Központot, a Sura katonai bázist, a hullaházat, ahová az áldozatok holttesteit szállították, valamint az október 7-i támadások által érintett négy helyszínt, amelyekkel kapcsolatban szexuális erőszakról érkeztek jelentések. Több mint 5000 fényképfelvételt és körülbelül 50 órányi, a támadásokról készült videofelvételt vizsgált át. Összesen 34 interjúalannyal folytatott bizalmas beszélgetéseket, többek között az október 7-i támadások túlélőivel és szemtanúival, szabadon engedett túszokkal, elsősegélynyújtókkal, egészségügyi és más szolgálatokkal. Bár az október 7-i szexuális erőszak túlélőinek/áldozatainak teljes száma továbbra sem ismert, a missziócsoport tudomására jutott, hogy a jelentések szerint kis részük kezelés alatt áll, és továbbra is súlyos mentális problémákkal és traumával küzd. A csoport szakembereinek arra irányuló összehangolt erőfeszítései ellenére, miszerint bátorítsa őket, hogy jelentkezzenek – nem sikerült egyetlen túlélővel/áldozattal sem interjút készítenie, – áll a jelentésben.

A hivatalos közlemény megemlíti, hogy izraeli nemzeti hatóságok számos kihívással szembesültek a nyomozás során a bizonyítékok összegyűjtését illetően, mint például a törvényszéki információk korlátozott hozzáférhetősége; a nagyszámú áldozat és a szétszórt helyszínek; az aktív ellenségeskedés; a keresési és mentési műveletek, valamint az elhunytak kiemelése, azonosítása és eltemetése a vallási szokásoknak megfelelően a törvényszéki bizonyítékok összegyűjtésével szemben; a potenciálisan értékes bizonyítékok elvesztése néhány képzetlen önkéntes elsősegélynyújtó beavatkozása miatt; a helyszínek egyes esetekben történő megváltoztatása, valamint a kiterjedt égési sérülések által érintett testek nagy száma.

A nehezítő körülmények ellenére, az összegyűjtött információk alapján a missziócsoport egyértelmű és meggyőző információkat talált arra vonatkozóan, hogy a túszok ellen szexuális erőszakot követtek el, beleértve a nemi erőszakot, a szexualizált kínzást, a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódot, és alapos okkal feltételezi, hogy a még fogságban lévő személyek ellen ilyen erőszak folytatódhat. A túlélő/áldozat-központú megközelítéssel összhangban a megállapítások általános megfogalmazásban kerülnek közlésre, és a részletek nem kerülnek feltárásra.

A Hamász és más fegyveres csoportok által a gázai övezet perifériáján polgári és katonai célpontok ellen indított összehangolt támadással összefüggésben a missziócsoport megállapította, hogy alapos okkal feltételezhető, miszerint az október 7-i támadások során több helyszínen is történtek konfliktussal összefüggő szexuális erőszakos cselekmények, beleértve az egyéni és a csoportos nemi erőszakot legalább három helyszínen, nevezetesen: a Nova zenei fesztivál területén és környékén, a 232-es úton és a Re’im kibucban. Ezen incidensek többségében az először megerőszakolt áldozatokat az aktus után megölték, és  legalább két esetben női holttestek megerőszakolását állapították meg. A jelentés hangsúlyozta, hogy az áldozatok – többnyire nők – több helyen teljesen vagy részben meztelenül, megkötözve és lelőve találtak rájuk. Bár ez a minta közvetett, de a szexuális erőszak bizonyos formáira utalhat, beleértve a szexualizált kínzást, a kegyetlen, embertelen, és megalázó bánásmódot.

„Összességében a missziói csoport azon a véleményen van, hogy az október 7-i támadások, és az azokat követő támadások során elkövetett szexuális erőszak valódi gyakoriságának feltárása hónapokig vagy évekig eltarthat, és talán soha nem lesz teljesen ismert,” – zárul a jelentés.

A misszió emellett adatokat gyűjtött Júdea és Szamáriai területein, illetve  Rámalláhban is járt, ahol palesztin tisztviselők és a civil társadalom képviselőinek véleményét és aggodalmait tapasztalta az október 7-i támadásokat követően, megemlítve a konfliktussal kapcsolatos azon szexuális erőszakról szóló állításokat, amelyekben állítólag izraeli biztonsági erők és telepesek is érintettek. A beszélgetőpartnerek aggodalmukat fejezték ki a fogva tartott palesztinokkal szembeni kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmóddal kapcsolatban, beleértve a szexuális erőszak különböző formáit, az invazív testmotozás, a nemi erőszakkal való fenyegetés, és a hosszan tartó kényszerű meztelenkedés, valamint a házkutatások során és az ellenőrzőpontokon történő szexuális zaklatás és nemi erőszakkal való fenyegetés formáját.

Összegezve, Patten azt kérte, hogy Izrael engedélyezze az Emberi Jogi Főbiztos Hivatalának, illetve a palesztin területekkel, köztük Kelet-Jeruzsálemmel és Izraellel foglalkozó független nemzetközi bizottságnak, hogy vizsgálatokat folytasson, emellett azt javasolta az izraeli kormánynak, hogy „fontolja meg egy együttműködési keret aláírását az irodámmal, hogy megerősítsék az igazságszolgáltatás és a konfliktusokkal kapcsolatos szexuális erőszakkal kapcsolatos elszámoltathatóságot, emellett a biztonsági szektor bevonása, képzése és felügyelete terén is a szexuális erőszak megelőzése és kezelése érdekében.”

Patten jelentésében felszólítja a Hamászt, hogy azonnal és feltétel nélkül engedje szabadon a fogságban tartott személyeket, és biztosítsa védelmüket, beleértve a szexuális erőszakkal szembeni védelmet is, továbbá felszólítja az összes érintett és illetékes nemzeti és nemzetközi szervet, hogy rangtól vagy hovatartozástól függetlenül állítsák bíróság elé az összes elkövetőt az egyéni, a felettes és a parancsnoki felelősség alapján. Ebben a tekintetben kiterjeszti hivatalának támogatását a nemzeti hatóságok kapacitásainak megerősítésére.

Továbbá, sürgeti az összes érintett szereplőt, hogy tartsák be az információs integritás legmagasabb normáit, beleértve a biztonsági és etikai elvek tiszteletben tartását a szexuális erőszakos esetek bejelentésekor, tekintettel a lázító retorika és a feszültséget fokozó szenzációhajhász címlapok kockázatára, valamint a média és/vagy politikai nyomására, ami súlyosbítja a traumát és a szexuális erőszak túlélőinek megbélyegzését.

Végezetül, Patten megismétli a főtitkár humanitárius tűzszünetre vonatkozó felhívásait, és sürgeti a konfliktusokkal összefüggő szexuális erőszak kezelésével kapcsolatos szakértelem bevonását a tűzszüneti és politikai megállapodások tervezése és végrehajtása érdekében, hangsúlyozva, hogy a nők és az érintett közösségek hangját minden konfliktusrendezési és béketeremtő folyamatban hallatni kell.

Megismételve mélységes együttérzését és szolidaritását a régióban az október 7-i támadások óta tapasztalt brutális erőszak által érintett civilekkel, sürgeti a béke útján történő fenntartható visszatérést.

The post ENSZ megbízott – izraelieket erőszakoltak meg, szexuálisan kínoztak október 7-én first appeared on Új Kelet online.